Misja i cele

Czasopismo „Psychologia Rozwojowa" prezentuje aktualną wiedzę o rozwoju, stanowiąc cenne uzupełnienie publikacji podręcznikowych. Jest jedynym na polskim rynku czasopismem zajmującym się rozwojem człowieka. Rekomendujemy je zarówno pracownikom nauki badającym problemy rozwoju, studentom kierunków psychologicznych, pedagogicznych, medycznych, jak i psychologom i pedagogom praktykom.

W „Psychologii Rozwojowej" publikowane są artykuły zawierające teoretyczne omówienia zagadnień rozwoju, prezentujące syntetyczne przeglądy badań na wybrany temat, przedstawiające wyniki badań empirycznych, a także recenzje wybranych publikacji na temat rozwoju oraz sprawozdania z ważnych kongresów i konferencji dotyczących rozwoju człowieka. Prace ukazują rozwój człowieka w pełnym cyklu życia, od okresu prenatalnego do wieku senioralnego. Dotyczą zarówno normy rozwojowej, jak i zaburzeń rozwoju. Wzbogacają wiedzę o rozwoju o człowieka prezentowaną w zagranicznych czasopismach o wyniki badań prowadzonych w rodzimym środowisku społeczno-kulturowym. Niektóre z czterech zeszytów ukazujących się w ciągu roku mają wyraźny zakres tematyczny zaznaczony w tytule, dzięki czemu dostarczają zarazem całościowego obrazu wybranej problematyki rozwoju człowieka.