Psychologia Rozwojowa

Redaktor naczelny: Maria Kielar-Turska
Sekretarz redakcji: Beata Winnicka

Kwartalnik Sekcji Psychologii Rozwojowej Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Czasopismo powstało w 1993 roku z inicjatywy psychologów prowadzących badania nad rozwojem człowieka, skupionych w Sekcji Psychologii Rozwojowej Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Publikowane są tu artykuły zawierające teoretyczne omówienia zagadnień rozwoju, prezentujące syntetyczne przeglądy badań na wybrany temat, przedstawiające wyniki badań empirycznych a także recenzje wybranych publikacji na temat rozwoju oraz sprawozdania z ważnych kongresów i konferencji dotyczących rozwoju człowieka. Czasopismo prezentuje aktualną wiedzę o rozwoju, stanowiąc cenne uzupełnienie publikacji podręcznikowych. Jest jedynym na polskim rynku czasopismem zajmującym się rozwojem człowieka.

Czasopismo dofinansowane w latach 2019-2020 ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu „Wsparcie dla czasopism naukowych” na podstawie umowy nr 175/WCN/2019/1


ISSN 1895-6297
e-ISSN 2084-3879
Punkty MEiN: 40
Właściciel czasopisma:
Polskie Stowarzyszenie Psychologii Rozwoju Człowieka

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna
publikowana kwartalnie w internecie.

Wersja papierowa czasopisma

Psychologia Rozwojowa, 2021, Tom 26, Numer 3

Redaktor naczelny: Maria Kielar-Turska
Sekretarz redakcji: Beata Winnicka
Opublikowano online: 2021

Artykuły teoretyczne i przeglądowe

Sortuj według

Znaczenie sporu o obiektywny status wartości dla psychologii rozwoju człowieka. Wprowadzenie do zbioru pięciu artykułów

Psychologia Rozwojowa, 2021, Tom 26, Numer 3, s. 11-12
Data publikacji online: 31 marca 2022
DOI 10.4467/20843879PR.21.016.15217

Zaangażowanie aksjologiczne psychologii rozwojowej

Psychologia Rozwojowa, 2021, Tom 26, Numer 3, s. 13-27
Data publikacji online: 31 marca 2022
DOI 10.4467/20843879PR.21.017.15218

Prawda i wartości w psychologii

Psychologia Rozwojowa, 2021, Tom 26, Numer 3, s. 29-37
Data publikacji online: 31 marca 2022
DOI 10.4467/20843879PR.21.018.15219

Prawda podstawową wartością w nauce

Psychologia Rozwojowa, 2021, Tom 26, Numer 3, s. 39-47
Data publikacji online: 31 marca 2022
DOI 10.4467/20843879PR.21.019.15220

Znaczenie podmiotu i jego wartości

Psychologia Rozwojowa, 2021, Tom 26, Numer 3, s. 49-55
Data publikacji online: 31 marca 2022
DOI 10.4467/20843879PR.21.020.15221

W stronę obiektywności wartości. Odpowiedź na komentarze

Psychologia Rozwojowa, 2021, Tom 26, Numer 3, s. 57-85
Data publikacji online: 31 marca 2022
DOI 10.4467/20843879PR.21.021.15222

Sprawozdania i recenzje

Sprawozdanie z Europejskiej Konferencji Psychologii Rozwojowej, Summer Tour, September 2021. Konferencja online w dniach: 3.09, 10.09, 17.09.2021

Psychologia Rozwojowa, 2021, Tom 26, Numer 3, s. 89-94
Data publikacji online: 31 marca 2022
DOI 10.4467/20843879PR.21.022.15223