Psychologia Rozwojowa

Redaktor naczelny: Maria Kielar-Turska
Sekretarz redakcji: Beata Winnicka

Kwartalnik Sekcji Psychologii Rozwojowej Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Czasopismo powstało w 1993 roku z inicjatywy psychologów prowadzących badania nad rozwojem człowieka, skupionych w Sekcji Psychologii Rozwojowej Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Publikowane są tu artykuły zawierające teoretyczne omówienia zagadnień rozwoju, prezentujące syntetyczne przeglądy badań na wybrany temat, przedstawiające wyniki badań empirycznych a także recenzje wybranych publikacji na temat rozwoju oraz sprawozdania z ważnych kongresów i konferencji dotyczących rozwoju człowieka. Czasopismo prezentuje aktualną wiedzę o rozwoju, stanowiąc cenne uzupełnienie publikacji podręcznikowych. Jest jedynym na polskim rynku czasopismem zajmującym się rozwojem człowieka.

Czasopismo dofinansowane w latach 2019-2020 ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu „Wsparcie dla czasopism naukowych” na podstawie umowy nr 175/WCN/2019/1


ISSN 1895-6297
e-ISSN 2084-3879
Punkty MNISW: 20
Właściciel czasopisma:
Polskie Stowarzyszenie Psychologii Rozwoju Człowieka

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna
publikowana kwartalnie w internecie.

Wersja papierowa czasopisma

Psychologia Rozwojowa, 2020, Tom 25, Numer 2

Redaktor naczelny: Maria Kielar-Turska
Sekretarz redakcji: Beata Winnicka
Opublikowano online: 2020

Artykuły teoretyczne i przeglądowe

Sortuj według

Sens życia - analiza pojęcia w świetle nauk humanistycznych

Psychologia Rozwojowa, 2020, Tom 25, Numer 2, s. 9–28
Data publikacji online: lipiec 2020
DOI 10.4467/20843879PR.20.009.12264

Artykuły empiryczne

Aktywność twórcza a korzystanie z urządzeń ekranowych przez dzieci w wieku przedszkolnym

Psychologia Rozwojowa, 2020, Tom 25, Numer 2, s. 31–42
Data publikacji online: lipiec 2020
DOI 10.4467/20843879PR.20.010.12265

The School Readiness of Six-Year-Old and Seven-Year- -Old Children as Measured by Intelligence and Development Scales (IDS) and Subjective Assessment of Mothers

Psychologia Rozwojowa, 2020, Tom 25, Numer 2, s. 43–58
Data publikacji online: lipiec 2020
DOI 10.4467/20843879PR.20.011.12266

Czy istnieją związki między predyspozycjami temperamentalnymi w sposobie stosowania wyobrażeń u młodych sportowców?

Psychologia Rozwojowa, 2020, Tom 25, Numer 2, s. 59–71
Data publikacji online: lipiec 2020
DOI 10.4467/20843879PR.20.012.12267

Inteligencja emocjonalna uczniów klas integracyjnych

Psychologia Rozwojowa, 2020, Tom 25, Numer 2, s. 73–86
Data publikacji online: lipiec 2020
DOI 10.4467/20843879PR.20.013.12268

Kontrola zdrowia a wsparcie społeczne i satysfakcja z życia w okresie późnej dorosłości

Psychologia Rozwojowa, 2020, Tom 25, Numer 2, s. 87–106
Data publikacji online: lipiec 2020
DOI 10.4467/20843879PR.20.014.12269

Recenzje i sprawozdania

Recenzja książki: R. J. Sternberg & J. Glück (Eds.) (2019), The Cambridge handbook of wisdom. Cambridge University Press

Psychologia Rozwojowa, 2020, Tom 25, Numer 2, s. 109–112
Data publikacji online: lipiec 2020