Psychologia Rozwojowa

Redaktor naczelny: Maria Kielar-Turska
Sekretarz redakcji: Małgorzata Płoszaj

Kwartalnik Sekcji Psychologii Rozwojowej Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Czasopismo powstało w 1993 roku z inicjatywy psychologów prowadzących badania nad rozwojem człowieka, skupionych w Sekcji Psychologii Rozwojowej Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Publikowane są tu artykuły zawierające teoretyczne omówienia zagadnień rozwoju, prezentujące syntetyczne przeglądy badań na wybrany temat, przedstawiające wyniki badań empirycznych a także recenzje wybranych publikacji na temat rozwoju oraz sprawozdania z ważnych kongresów i konferencji dotyczących rozwoju człowieka. Czasopismo prezentuje aktualną wiedzę o rozwoju, stanowiąc cenne uzupełnienie publikacji podręcznikowych. Jest jedynym na polskim rynku czasopismem zajmującym się rozwojem człowieka.

Czasopismo dofinansowane w latach 2022-2024 ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu „Rozwój czasopism naukowych" na podstawie umowy nr RCN/SN/0063/2021/1.


ISSN 1895-6297
e-ISSN 2084-3879
Punkty MEiN: 40
Właściciel czasopisma:
Polskie Stowarzyszenie Psychologii Rozwoju Człowieka

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna
publikowana kwartalnie w internecie.

Wersja papierowa czasopisma

Psychologia Rozwojowa, 2023, Tom 28, Numer 1

Redaktor naczelny: Maria Kielar-Turska
Sekretarz redakcji: Małgorzata Płoszaj
Opublikowano online: 31 grudnia 2023

Artykuły

Ilość
Sortuj według

Stefan Szuman – człowiek wielowymiarowy

Psychologia Rozwojowa, 2023, Tom 28, Numer 1, s. 11-24
DOI 10.4467/20843879PR.23.001.18176

O przyjaźni: Ingarden – Witkiewicz – Szuman

Psychologia Rozwojowa, 2023, Tom 28, Numer 1, s. 25-36
Data publikacji online: 22 listopada 2023
DOI 10.4467/20843879PR.23.002.18177

Szuman o historycznym charakterze rozwoju osobowości człowieka

Psychologia Rozwojowa, 2023, Tom 28, Numer 1, s. 37-53
Data publikacji online: 22 listopada 2023
DOI 10.4467/20843879PR.23.003.18178

Stefan Szuman – nieznany pionier kognitywizmu. Geneza przedmiotu a cykl percepcyjny Neissera

Psychologia Rozwojowa, 2023, Tom 28, Numer 1, s. 55-60
Data publikacji online: 22 listopada 2023
DOI 10.4467/20843879PR.23.004.18179

Stefan Szuman – the Unknown Pioneer of Cognitivism. Genesis of the Object Compared to Neisser’s Cycle of Perception

Psychologia Rozwojowa, 2023, Tom 28, Numer 1, s. 61-66
Data publikacji online: 22 listopada 2023
DOI 10.4467/20843879PR.23.007.19302

Stefan Szuman czytany na nowo (perspektywa poeriksonowska)

Psychologia Rozwojowa, 2023, Tom 28, Numer 1, s. 67-75
Data publikacji online: 22 listopada 2023
DOI 10.4467/20843879PR.23.005.18180

Stefan Szuman we wspomnieniach rodzinnych: życie pełne pasji, poszukiwania prawdy i obcowania z pięknem

Psychologia Rozwojowa, 2023, Tom 28, Numer 1, s. 77-95
Data publikacji online: 22 listopada 2023
DOI 10.4467/20843879PR.23.006.18181