Quaestiones Oralitatis

Redaktor naczelny: Karol Zieliński
Zastępca redaktora naczelnego: Sławomir Torbus
Sekretarz redakcji: Ilona Chruściak

"Quaestiones Oralitatis" to recenzowany rocznik naukowy wydawany przez Centrum Interdyscyplinarnych Badań Relacji między Kulturą Oralną i Piśmienniczą Uniwersytetu Wrocławskiego. Czasopismo ukazuje się nieprzerwanie od 2015 roku. W "Quaestiones Oralitatis" publikowane są najwyższej jakości recenzowane prace naukowe, prezentujące dokonania z zakresu interdyscyplinarnych badań nad zagadnieniami teorii oralnej, kultur niepiśmiennych, problematyki relacji tradycji ustnych i pisma oraz wtórnej oralności.

Czasopismo zostało dofinansowane ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na podstawie umowy nr 438/WCN/2019/1 z dnia 23 lipca 2019 z pomocy przyznanej w ramach programu „Wsparcie dla czasopism naukowych”.

ISSN 2449-8181
e-ISSN 2720-3689
Punkty MEiN: 40
Właściciel czasopisma:
Centrum Interdyscyplinarnych Badań Relacji między Kulturą Oralną i Piśmienniczą, Uniwersytet Wrocławski

Quaestiones Oralitatis, 2020, V

Redaktor naczelny: Karol Zieliński
Zastępca redaktora naczelnego: Sławomir Torbus
Sekretarz redakcji: Ilona Chruściak
Opublikowano online: 2020

Artykuły

Ilość
Sortuj według

Voice and Letter: The First Made Last?

Quaestiones Oralitatis, 2020, V , s. 7-29
Data publikacji online: 2020
DOI 10.34616/QO.2020.5.7.29

Folk Oral Personal Experience Stories: Communicative Conventions and Narrative Strategies

Quaestiones Oralitatis, 2020, V , s. 31-50
Data publikacji online: 2020
DOI 10.34616/QO.2020.5.31.50

The Complexities of the Narrator Persona in Historiography – the Case of Sallust’s Bellum Catilinae

Quaestiones Oralitatis, 2020, V , s. 51-78
Data publikacji online: 2020
DOI 10.34616/QO.2020.5.51.78

“A Good Doctor”: Building a Physician’s Authority in the Selected Treatises of the Hippocratic Corpus

Quaestiones Oralitatis, 2020, V , s. 79-95
Data publikacji online: 2020
DOI 10.34616/QO.2020.5.79.95

Pragmatics of Communication and Neo-Sophists: Models of Theatrical Oratory

Quaestiones Oralitatis, 2020, V , s. 97-112
Data publikacji online: 2020
DOI 10.34616/QO.2020.5.97.112

The Catechism by Benedykt Herbest: Print and Orality in Religious Education on the Verge of the Modern Epoch

Quaestiones Oralitatis, 2020, V , s. 113-132
Data publikacji online: 2020
DOI 10.34616/QO.2020.5.113.132

Oral Teachings of Old Women in 1 Timothy 4:7

Quaestiones Oralitatis, 2020, V , s. 133-143
Data publikacji online: 2020
DOI 10.34616/QO.2020.5.133.143

Pożyczanie na odsetki w Starym Testamencie. Spojrzenie na biblijne teksty prawne w kontekście ustawodawstwa starożytnego Izraela

Quaestiones Oralitatis, 2020, V , s. 145-160
Data publikacji online: 2020
DOI 10.34616/QO.2020.5.145.160

Story recognition, “plot-gene” access and retrieval from the “mental sketchpad”: case-study (Yvan Attal’s film “Ils sont partout” and its ancient counterparts)

Quaestiones Oralitatis, 2020, V , s. 161-196
Data publikacji online: 2020
DOI 10.34616/QO.2020.5.161.196

O tym, jako kobieta z ogona psiego powstała… Od folkloru do facecji. Kilka uwag o wierszu przypisanym Elżbiecie Drużbackiej

Quaestiones Oralitatis, 2020, V , s. 197-237
Data publikacji online: 2020
DOI 10.34616/QO.2020.5.197.237