Rocznik Administracji Publicznej

Redaktor naczelny: Agata Nodżak
Zastępca redaktora naczelnego: Anna Juryk
Sekretarz redakcji: Monika Skowrońska

Rocznik Administracji Publicznej jest recenzowanym interdyscyplinarnym czasopismem naukowym tworzonym przez pracowników Instytutu Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Dzięki współpracy Instytutu z innymi ośrodkami naukowymi krajowymi i zagranicznymi (m.in. Uniwersytetem Jagiellońskim, Uniwersytetem Ekonomicznym w Krakowie, Uniwersytetem w Rzeszowie, Uniwersytetem w Radomiu oraz Uniwersytetem w Koszycach, Uniwersytetem w Essex i Uniwersytetem w Kijowie) Rocznik ma charakter międzyśrodowiskowy. Czasopismo jest wydawane w formie drukowanej oraz udostępniane na stronie internetowej (wersja elektroniczna ma charakter referencyjny). Publikowane są w nim artykuły naukowe, recenzje, glosy i sprawozdania w języku polskim i angielskim.

Rocznik Administracji Publicznej obejmuje następujące działy:

  • administracyjne prawo materialne,
  • administracyjne prawo procesowe,
  • administracyjne prawo ustrojowe,
  • prawo i administrację Unii Europejskiej,
  • naukę o administracji,
  • historię administracji,
  • polityki publiczne,
  • zarządzanie w administracji publicznej.

Czasopismo jest przeznaczone dla specjalistów z zakresu nauk o administracji i polityk publicznych, prawników zajmujących się prawem administracyjnym oraz prawem Unii Europejskiej, w tym sędziów, prokuratorów, urzędników państwowych, adwokatów i radców prawnych. Odbiorcami Rocznika są również pracownicy naukowi i studenci: prawa, administracji, politologii, stosunków międzynarodowych i bezpieczeństwa wewnętrznego.

ISSN 2449-7797
e-ISSN 2449-7800
Właściciel czasopisma:
Instytut Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.

Rocznik Administracji Publicznej, 2019, 2019 (5)

Redaktor naczelny: Agata Nodżak
Zastępca redaktora naczelnego: Anna Juryk
Sekretarz redakcji: Monika Skowrońska
Opublikowano online: grudzień 2019

Administracyjne prawo materialne

Sortuj według

Prawo do pochówku nasciturusa w świetle praw człowieka

Rocznik Administracji Publicznej, 2019, 2019 (5), s. 7-19
Data publikacji online: 11 grudnia 2019
DOI 10.4467/24497800RAP.19.001.11464

Jednostki samorządu terytorialnego w nowej perspektywie związanej z likwidacją prawa użytkowania wieczystego na gruntach zabudowanych budynkami jedno- i wielomieszkaniowymi na przykładzie Gminy Miejskiej Kraków

Rocznik Administracji Publicznej, 2019, 2019 (5), s. 20-39
Data publikacji online: 11 grudnia 2019
DOI 10.4467/24497800RAP.19.002.11465

Prawne aspekty podejmowania pracy w Polsce przez cudzoziemców z państw spoza Unii Europejskiej

Rocznik Administracji Publicznej, 2019, 2019 (5), s. 40-59
Data publikacji online: 11 grudnia 2019
DOI 10.4467/24497800RAP.19.003.11466

Administracyjne prawo ustrojowe

Ustrój miast stołecznych państw Europy Wschodniej (Białoruś, Ukraina, Mołdawia)

Rocznik Administracji Publicznej, 2019, 2019 (5), s. 60-74
Data publikacji online: 11 grudnia 2019
DOI 10.4467/24497800RAP.19.004.11467

Aparat pomocniczy sejmiku województwa. Status prawno-instytucjonalny

Rocznik Administracji Publicznej, 2019, 2019 (5), s. 75-86
Data publikacji online: 11 grudnia 2019
DOI 10.4467/24497800RAP.19.005.11468

Prawo i administracja Unii Europejskiej

Europeanised International Law and Administrative and Constitutional Courts in EU Member States: Navigating the Global Legal Waters of Luxembourg (CJEU), Strasbourg (ECtHR) and The Hague (ICJ)

Rocznik Administracji Publicznej, 2019, 2019 (5), s. 87-114
Data publikacji online: 11 grudnia 2019
DOI 10.4467/24497800RAP.19.006.11469

Prospects for the Implementation of the European Experience of E-Democracy and E-Government in Ukraine

Rocznik Administracji Publicznej, 2019, 2019 (5), s. 115-124
Data publikacji online: 11 grudnia 2019
DOI 10.4467/24497800RAP.19.007.11470

Europejski nakaz dochodzeniowy jako kompleksowy instrument współpracy w sprawach karnych w Unii Europejskiej

Rocznik Administracji Publicznej, 2019, 2019 (5), s. 125-146
Data publikacji online: 11 grudnia 2019
DOI 10.4467/24497800RAP.19.008.11471

Migration, entre gouvernance européenne et secteur associatif

Rocznik Administracji Publicznej, 2019, 2019 (5), s. 147-156
Data publikacji online: 11 grudnia 2019
DOI 10.4467/24497800RAP.19.009.11472

Standardy postępowania administracyjnego według ReNEUAL Modelu kodeksu postępowania administracyjnego Unii Europejskiej

Rocznik Administracji Publicznej, 2019, 2019 (5), s. 157-173
Data publikacji online: 11 grudnia 2019
DOI 10.4467/24497800RAP.19.010.11473

The Current State and Perspectives of Administrative Convergence of Ukraine and EU Member States

Rocznik Administracji Publicznej, 2019, 2019 (5), s. 174-187
Data publikacji online: 11 grudnia 2019
DOI 10.4467/24497800RAP.19.011.11474

Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego w relacjach pochodnych

Rocznik Administracji Publicznej, 2019, 2019 (5), s. 188-200
Data publikacji online: 11 grudnia 2019
DOI 10.4467/24497800RAP.19.012.11475

Bezpieczeństwo informacji w polskim samorządzie terytorialnym na tle procesu ujednolicania systemu ochrony danych osobowych w Unii Europejskiej

Rocznik Administracji Publicznej, 2019, 2019 (5), s. 201-215
Data publikacji online: 11 grudnia 2019
DOI 10.4467/24497800RAP.19.013.11476

Nauka o administracji

Administracja polska wobec problemu migrantów po 2015 r. Kluczowe kwestie prawne i polityczne

Rocznik Administracji Publicznej, 2019, 2019 (5), s. 216-230
Data publikacji online: 11 grudnia 2019
DOI 10.4467/24497800RAP.19.014.11477

Polityki publiczne

Social Policy Heritage of the UN and European Countries Related to Elderly Persons

Rocznik Administracji Publicznej, 2019, 2019 (5), s. 231-249
Data publikacji online: 11 grudnia 2019
DOI 10.4467/24497800RAP.19.015.11478

Komunikaty

Using Conflict Resolution through Mediation to Address Problems that Might Arise with Decentralisation

Rocznik Administracji Publicznej, 2019, 2019 (5), s. 250-254
Data publikacji online: 11 grudnia 2019
DOI 10.4467/24497800RAP.19.016.11479

Formation of United Local Communities: Conditions and Problematic Issues

Rocznik Administracji Publicznej, 2019, 2019 (5), s. 255-263
Data publikacji online: 11 grudnia 2019
DOI 10.4467/24497800RAP.19.017.11480

Finding Solutions to Endemic Corruption in Post-Soviet Countries

Rocznik Administracji Publicznej, 2019, 2019 (5), s. 264-268
Data publikacji online: 11 grudnia 2019
DOI 10.4467/24497800RAP.19.016.11481

Instytucja audytowa w Polsce – istota i zasady funkcjonowania

Rocznik Administracji Publicznej, 2019, 2019 (5), s. 269-283
Data publikacji online: 11 grudnia 2019
DOI 10.4467/24497800RAP.19.017.11482

Grounds for the Presence of Public Property Legal Regimes : Experience of EU Member States Useful for Ukraine

Rocznik Administracji Publicznej, 2019, 2019 (5), s. 284-293
Data publikacji online: 11 grudnia 2019
DOI 10.4467/24497800RAP.19.018.11483