Mobbing – socjologiczno-prawny zarys zagadnienia

Wioletta Sojka,

Konrad Walczuk

Abstrakt

Mobbing: sociological and legal aspects of the phenomenon

The article presents the phenomenon of mobbing from the sociological and legal perspective describing its specific features, types as well as mobbers and the mobbed. Special attention is given to the phases of mobbing, pointing out the dependence between the advancement level of mobbing and the legal classification of the phenomenon on the one hand and individual actions, or lack thereof, and the exercise of employee rights and duties on the other.

Słowa kluczowe: definicja mobbingu, mobber, fazy mobingu, rodzaje mobbingu, osoba poddana mobbingowi
References

Chomczyński P., Proces stawania się ofiarą, Łódź 2008.

Coyne I., Mobbing w miejscu pracy, w: C.P. Monks, I. Coyne (red.), Przemoc i mobbing w szkole, w domu, w miejscu pracy, tłum. M. Guzowska, Warszawa 2012.

Delikowska K., Raport z badań na temat działań mobbingowych w miejscu pracy, „Społecznik” 2003, nr 7, http://www.wrzos.org.pl/download/spolecznik07.pdf (30.12.2013).

Edelman R.J., Konflikty w pracy, Gdańsk 2003.

Erenkfeit K., Dudzińska L., Indyk A., Mobbing w środowisku pracy – opis zjawiska oraz jego skutki, „Medycyna Środowiskowa” 2011, nr 14.

Ger E., Mobbing. Nowe pojęcie czy nowe zjawisko? Z pogranicza psychologii klinicznej oraz psychologii pracy, http://www.lgrant.com/czytelnia.php?ad=52(6.01.2014 r.).

Hoffman M., Empatia i rozwój moralny, Gdańsk 2006.

Jędrejek G., Cywilnoprawna odpowiedzialność za stosowanie mobbingu, Warszawa 2010.

Jędrejek G., Mobbing. Środki ochrony prawnej, Warszawa 2011.

Kepniak A., Mobbing w zakładzie pracy zagrożeniem dla pracowników i pracodawcy, „Prewencja i Rehabilitacja” 2012, nr 1.

Korach R., Jak chronić się przed mobbingiem?, „Sekretariat” 2011, nr 11.

Maciejewska B., Terroryści w biurze, „Newsweek” 2002, nr 2.

Marciniak J., Mobbing, dyskryminacja, molestowanie – zasady przeciwdziałania, Warszawa 2011.

Pospiszyl I., Patologie społeczne, Warszawa 2009.

Stelmach W., Ciemne strony kierowania, Warszawa 2005.

Szewczyk H., Mobbing w stosunkach pracy. Zagadnienia prawne, Warszawa 2012.

Szewczyk H., Ochrona dóbr osobistych w zatrudnieniu, Warszawa 2007.

Szmidt Cz., Mobbing – istota, przyczyny i skutki, w: T. Wyka, Cz. Szmidt (red.), Wieloaspektowość mobbingu w stosunkach pracy, Warszawa 2012.

Warszewska-Makuch M., Mobbing w pracy – przyczyny i konsekwencje, „Bezpieczeństwo Pracy” 2005, nr 3.