Administracja publiczna w Holandii. Dynamika zmian i relacje między światem polityki a urzędnikami

Łukasz Zweiffel

Abstrakt

Public administration in the Netherlands. The dynamics of change and the relations between politicians and civil servants

The article focuses on public administration in the Netherlands. The author presents its structure from the central to local level and describes the relationship between civil servants and politicians after changes which occurred in the Dutch state administration at the turn of the twentieth and twenty-first centuries.

Słowa kluczowe: administracja publiczna, Holandia, służba publiczna, apolityczność kadry urzędniczej
References

Alkema E.A., Constitutional Law, w: J.M.J. Chorus, P.H.M. Gerver, E.H. Hondius (red.), Introduction to Dutch law, Alphen aan den Rijn 2006.

Bekke H., Meer F., Civil Service Systems in Western Europe, Leden 2000.

Błaś A., Boć J., Jeżewski J., Administracja publiczna, Wrocław 2004.

Boels H., Van statenbond naar eenheidsstaat: de groei van een natle (1795–1880), w: P. Wagenaar (red.), Duizend jaar openbaar bestuur in Nederland, Bussum 2011.

Breeman G., W. Noort, M. Rutgers, De bestuurlijke kaart van Nederland, Bussum 2012.

Damen M., Stein R., Het ontstaan van de publieke sfeer (800–1550), w: P. Wagenaar (red.), Duizend jaar openbaar bestuur in Nederland, Bussum 2011.

Dijstelbloem H., Hoed P., Het Gezicht Van de Publieke Zaak. Openbaar Bestuur Onder Ogen, Amsterdam 2010.

Głowacki A., System konstytucyjny Holandii, Warszawa 2003.

Kickert W., The Study of Public Policy and Administration Context and History, w: W. Kickert (red.), Public policy and administration sciences in the Netherland, London 1995.

Meer R., Raadschelders J., Kerkhoff J., Van nachtwakersstaat naar waarborgstaat proliferatie en vervlechting van het Nederlandse openbaar bestuur in de lange twintigste eeuw (1880–2005), w: P. Wagenaar (red.), Duizend jaar openbaar bestuur in Nederland, Bussum 2011.

Raad voor het Openbaar Bestuur, Loslaten in vertrouwen. Naar een nieuwe verhouding tussen overheid, markt én samenleving, Den Haag 2012.

Rosenthal U., Openbaar bestuur organisatie, beleid en politiekie omgeving, Alpen aan de Rijn 1982.

Stahl M., Zagadnienia ogólne, w: R. Hauser, A. Wróbel, Z. Niewiadomski (red.), Podmioty administrujące. System Prawa Administracyjnego, t. 6, Warszawa 2011.

Thiel S., Zelfstandige bestuursorganen en de grenzen van de ministeriele verantwoordelijkheid, w: R. Andeweg, Democratie doorgelicht, Leiden 2011.

Wiebinga P., Profiel van de Nederlandse overheid, Bussum 2010.

Wilson W., The Study of Administration, „Political Science Quarterly” 1887, nr 2 (2).

Zweiffel Ł., Dynamika zmian społecznych w Holandii i ich odzwierciedlenie w systemie politycznym w XX i XXI wieku, Katowice 2013.

Źródła internetowe

Aantal plafondambtenaren provincie op recordhoogte, http://www.binnenlandsbestuur.nl/ambtenaar-en-carriere/nieuws/aantal-plafondambtenaren-provincie-op.9077740.lynkx (18.09.2013).

Ambtelijke organisatie, http://iprox4.acc.drenthe.asp4all.nl/organisatie-bestuur/ambtelijke/ (18.09.2013).

Central government, provinces, municipalities and water authorities, w: http://www.government.nl/issues/public-administration/central-government-provinces-municipalities-and-water-authorities (25.09.2013).

Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR), w: http://zboregister.overheid.nl/zbo/details/2802 (18.09.2013).

Cijfers: overheid steeds kleiner, http://www.rijksoverheid.nl/nieuws/2013/06/05/cijfers-overheid-steeds-kleiner.html (18.09.2013).

Formeren zonder koningin nog niet zo simpel, http://weblogs.nos.nl/evenementen/2012/08/28/formeren-zonder-koningin-nog-niet-zo-simpel/ (25.09.2013).

Openbaar bestuur, http://www.parlement.com/id/viggjgh7q4ih/openbaar_bestuur (8.09.2013).

Organisatie, http://www.rob-rfv.nl/rob/organisatie_rob (19.09.2013).

Overheid in feiten en cijfers 2012, http://www.werknemersbijdeoverheid.nl/overzicht-inhoud/arbeidsmarkt/overheid-in-feiten-en-cijfers-2012 (18.08.2013).

Secretaris-generaal, http://www.rijksoverheid.nl/ministeries/az/organisatie/organogram/secretaris-generaal (4.10.2013).

Wat is een (zelfstandig) bestuursorgaan?, http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/rijksoverheid/vraag-en-antwoord/wat-is-een-zelfstandig-bestuursorgaan.html (18.09.2013)

Werkgelegenheid bij Waterschappen, http://www.werknemersbijdeoverheid.nl/overzicht-inhoud/arbeidsmarkt/werkgelegenheid-bij-waterschappen (18.09.2013).

Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid WRR, Taak, http://www.wrr.nl/taak/taak/ (30.09.2013).

Zelfstandige bestuursorganen, http://www.wrr.nl/fileadmin/nl/publicaties/DVD_WRR_publicaties_1972–2004/V054_Zelfstandige_bestuursorganen.pdf, s. 9 (18.09.2013).

Materiały prasowe

Informatiegids voor raadsleden, Goes 2003.

Wie wat waar in Goes 2012–2013. Officiele gemeentegids, Goes 2012.

Public administration in the Netherlands. The dynamics of changes and the issue of politicians-civil servants relation