Europeizacja prawa administracyjnego, Tom 3, System prawa administracyjnego, red. Roman Hauser, Zygmunt Niewiadomski, Andrzej Wróbel, Warszawa 2014

Wojciech Lamentowicz

Abstrakt

Recenzja książki Europeizacja prawa administracyjnego, Tom 3, System prawa administracyjnego, red. Roman Hauser, Zygmunt Niewiadomski, Andrzej Wróbel, Wydawnictwo C.H.Beck, Instytut Nauk Prawnych PAN, Warszawa 2014.

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.