Krystyna Celarek, Prawo informacyjne – problem badawczy w teorii prawa administracyjnego, Warszawa 2013

Agata Nodżak

Abstrakt
Recenzja książki Krystyny Celarek, Prawo informacyjne – problem badawczy w teorii prawa administracyjnego, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2013, ss. 312

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.