Międzynarodowa konferencja naukowa „Aktualne procesy modernizacyjne w administracji publicznej – doświadczenia polskie i europejskie”, Kraków, 22–23 kwietnia 2015 r.

Abstrakt

Zapowiedź międzynarodowej konferencji naukowej „Aktualne procesy modernizacyjne w administracji publicznej – doświadczenia polskie i europejskie”, Kraków, 22–23 kwietnia 2015 r.

  • O autorach

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.