Artykuły

Ilość
Sortuj według

Zarządzanie nieruchomościami a trwały zarząd nieruchomością

Rocznik Administracji Publicznej, 2015 (1), s. 6–17
Data publikacji online: 2015

Charakterystyka ustawowych uprawnień operacyjnych służb specjalnych

Rocznik Administracji Publicznej, 2015 (1), s. 18–47
Data publikacji online: 2015

On understanding the notion and types of administrative proceedings involving legal entities in Ukrainian administrative law

Rocznik Administracji Publicznej, 2015 (1), s. 48–65
Data publikacji online: 2015

Kilka uwag na temat obowiązku ustanowienia pełnomocnika do spraw doręczeń (art. 147 Ordynacji podatkowej)

Rocznik Administracji Publicznej, 2015 (1), s. 66–94
Data publikacji online: 2015

Europejska przestrzeń administracyjna jako mechanizm zwiększający efektywność stosowania prawa europejskiego – analiza na przykładzie Europejskiej Sieci Konkurencji

Rocznik Administracji Publicznej, 2015 (1), s. 95-116
Data publikacji online: 2015