Artykuły

Ilość
Sortuj według

Zarządzanie nieruchomościami a trwały zarząd nieruchomością

Rocznik Administracji Publicznej, 2015 (1), s. 6–17
Data publikacji online: 2015

Charakterystyka ustawowych uprawnień operacyjnych służb specjalnych

Rocznik Administracji Publicznej, 2015 (1), s. 18–47
Data publikacji online: 2015

On understanding the notion and types of administrative proceedings involving legal entities in Ukrainian administrative law

Rocznik Administracji Publicznej, 2015 (1), s. 48–65
Data publikacji online: 2015

Kilka uwag na temat obowiązku ustanowienia pełnomocnika do spraw doręczeń (art. 147 Ordynacji podatkowej)

Rocznik Administracji Publicznej, 2015 (1), s. 66–94
Data publikacji online: 2015

Europejska przestrzeń administracyjna jako mechanizm zwiększający efektywność stosowania prawa europejskiego – analiza na przykładzie Europejskiej Sieci Konkurencji

Rocznik Administracji Publicznej, 2015 (1), s. 95-116
Data publikacji online: 2015

Metody tworzenia europejskiego jednolitego rynku usług

Rocznik Administracji Publicznej, 2015 (1), s. 117–144
Data publikacji online: 2015

Mobbing – socjologiczno-prawny zarys zagadnienia

Rocznik Administracji Publicznej, 2015 (1), s. 145–161
Data publikacji online: 2015

Administracja publiczna w Holandii. Dynamika zmian i relacje między światem polityki a urzędnikami

Rocznik Administracji Publicznej, 2015 (1), s. 162–178
Data publikacji online: 2015

Model współzarządzania (governance) i problemy dotyczące jego wdrażania w administracji publicznej

Rocznik Administracji Publicznej, 2015 (1), s. 179–195
Data publikacji online: 2015

Glosy

Glosa do wyroku NSA z dnia 21 sierpnia 2013 r. (sygn. I OSK 1666/12)

Rocznik Administracji Publicznej, 2015 (1), s. 196–208
Data publikacji online: 2015

Recenzje

Europeizacja prawa administracyjnego, Tom 3, System prawa administracyjnego, red. Roman Hauser, Zygmunt Niewiadomski, Andrzej Wróbel, Warszawa 2014

Rocznik Administracji Publicznej, 2015 (1), s. 209–212
Data publikacji online: 2015

Krystyna Celarek, Prawo informacyjne – problem badawczy w teorii prawa administracyjnego, Warszawa 2013

Rocznik Administracji Publicznej, 2015 (1), s. 213–216
Data publikacji online: 21 czerwca 2015

Zapowiedzi i sprawozdania