Działania zmierzajace do poprawy wykonywania przez dłuznika obowiazku alimentacyjnego na rzecz dziecka

Anna Juryk

Abstrakt

Efforts to Improve the Performance of the Debtor’s Obligation to Pay Child Maintenance

The article refers to activities designed to improve child support collection in Poland. The main focus is on the solutions in the 2007 Act on support for persons entitled to alimony. The main part of the article presents the problems related to the activities carried out by municipal authorities of municipalities towards child maintenance debtors while trying to assess their impact on the eectiveness in collecting child support. The key issues include: alimony interview, professional activation of the unemployed child support debtor, interception of the debtor’s driving license and entry in debtor registers kept by credit information bureaus. Apart from the doctrine and jurisprudence, the article also features statistical information on the implementation of the 2007 Act.

Słowa kluczowe: Pomoc osobom uprawnionym do alimentów, zatrzymanie prawa jazdy dłużnika alimentacyjnego
References

5 miliardów złotych długu alimenciarzy, http://www.bankier.pl/wiadomosc/5-miliardow-zlotych-dlugu-alimenciarzy-7260440.html, (2.06.2015).

Andrzejewski M., Komentarz do art. 133, w: Kodeks rodzinny iopiekunczy. Komentarz, H. Dolecki, T. Sokołowski (red.), Warszawa 2013.

Andrzejewski M., Dyscyplinowanie dłuzników alimentacyjnych (rozwazania na tle dwóch wyroków Trybunału Konstytucyjnego dotyczacych odbierania im prawa jazdy), w: Prawo alimentacyjne. Zagadnienia systemowe i proceduralne, t. I, J.M. Łukasiewicz, I. Ramus (red.), Torun 2015.

Bardecka W., Problem sciagalnosci alimentów, http://www.mamasama.most.org.pl/index.php/welcome/display_article/IFByb2JsZW0gxZtjacSFZ2Fsbm_Fm2NpIGFsaW1lbnTDs3c./1218150061/V2l0YSBCYXJkZWNrYQ.

Białek T., Marzec A., Ustawa oudostepnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych. Komentarz, Warszawa 2011.

Binkowska-Artowicz B., Informacja gospodarcza. Informacja kredytowa. System wymiany informacji ozobowiazaniach pienieznych, Warszawa 2014.

Dabrowski T., Orlinski A., Prawo do swiadczen z funduszu alimentacyjnego, w: Prawo alimentacyjne, t. 1, Zagadnienia systemowe iproceduralne, J. M. Łukasiewicz, I. Ramus (red.), Torun 2015.

Januszewska M., Kawecka A., Switała K., Tymorek K., Wilczek-Karczewska M., Pomoc osobom uprawnionym do alimentów – zmiany wustawie, Warszawa 2016.

Informacja o realizacji ustawy opomocy osobom uprawnionym do alimentów w latach 2009–2014, http://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/fundusz-alimentacyjny/informacje-statystyczne/realizacja-ustawy-o-pomocy-osobom-uprawnionym-do-alimentow/ (25.11.2015).

Informacja o wynikach kontroli wywiazywania sie organów samorzadu terytorialnego z zadan na rzecz pomocy osobom uprawnionym do alimentów, Warszawa 2011, http://www.mazowieckie.pl/pl/urzad/polityka-spoleczna/swiadczenia-rodzinne-i/7733,Informacja-Najwyzszej-Izby-Kontroli-o-wynikach-kontroli-wywiazywania-sie-organow.html (18.11.2015).

Korcz-Maciejko A., Brzezna A., Ustawa opomocy osobom uprawnianym do alimentów. Komentarz, Warszawa 2014.

Maciejko W., Administracyjne srodki dyscyplinowania dłuznika alimentacyjnego oraz fundusz alimentacyjny, w: Alimenty. Komentarz, J. Ignaczewski, M. Karcz, W. Maciejko, M. Romanska (red.), Warszawa 2014.

Mrozek P., Pawka-Nowak E., Cabaj L., Durda A., Fundusz alimentacyjny, Warszawa 2014.

Podatnicy płaca za alimenciarzy, http://www.bankier.pl/wiadomosc/Podatnicy-placa-za-alimenciarzy–7226830.html (2.06.2015).

Smyczynski T., Obowiazek alimentacyjny, w: System Prawa Prywatnego, t. 11, Prawo rodzinne iopiekuncze, t. 11, T. Smyczynski (red.), Warszawa 2014.

Sosnowska D. J., Alimenty aprawo karne. Praktyka wymiaru sprawiedliwosci, Warszawa 2012.

Stych M., Swiadczenia rodzinne i alimentacyjne jako przykład lokalnej polityki społecznej wgminach, Czestochowa 2011.

Tomaszewska E., Ustawa o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. Komentarz, Warszawa 2014.