Wybrane aspekty zmian w zakresie zabezpieczenia chorobowego funkcjonariuszy służb mundurowych

Mariusz Wieczorek

Abstrakt

Selected Aspects of the Changes in the Sickness Security of Uniformed Service Officers

In the event of social risks materialising, the ocers of uniformed services ocers benefit from the protection guaranteed by the provisioning system, which diers significantly from the general insurance scheme. The dierences lie mainly in the methods of financing the benefit, but they also applies to the conditioning of social risks, as well as prerequisites and procedures for determining the right to the benet. A common feature of both systems is, in particular, that they are regulated by the provisions of administrative law. The main objective of this contribution entitled Selected aspects of the changes in the sickness security of uniformed service officers, is to attempt to answer the question whether the changes made in recent years in the social security system of uniformed officers in case of sickness can be assessed as a „modernisation of social security law”.

Słowa kluczowe: funkcjonariusze, zabezpieczenie społeczne, sprawiedliwość społeczna, równość
References

Bogucka I., Funkcje prawa. Analiza pojecia, Kraków 2000.

Duniewska Z., Prawo administracyjne – wprowadzenie, w: System Prawa Administracyjnego, t. 1, Instytucje prawa administracyjnego, R. Hauser, Z. Niewiadomski, A. Wróbel (red.), Warszawa 2010.

Jedrasik-Jankowska I., Ubezpieczenie społeczne, t. 3, Warszawa 2003.

Jonczyk J., Prawo zabezpieczenia społecznego, Zakamycze 2006.

Liszcz T., Prawo pracy, Warszawa 2014.

Niewiadomski Z., Pojecie administracji publicznej, w: System Prawa Administracyjnego, t. 1, Instytucje prawa administracyjnego, R. Hauser, Z. Niewiadomski, A. Wróbel (red.), Warszawa 2010.

Piotrowski J., Zabezpieczenie społeczne. Problematyka imetody, Warszawa 1966