Local Governance Implications of the Intricacies of the Political Change in Marienbad

Filip Hajný

Abstrakt

The paper offers a case study of the Marianske Lazne administration as an example of the New Public Governance (NPG) approach ed in the Czech Republic. The focus is on the particular pillars representing the features of NPG. Until now, five months after the general election, the particular attention of the Pirate Party on the determinants of NPG objectives could be observed through: making all meetings of the board's expert commissions accessible for the general public; publishing all documents discussed by the town's council on the internet; making all the town's banking accounts transparent; creating a department of internal audit separated from the rest of the administration; granting the status of a permanent guest at the board's meetings to a representative of the opposition; doubling the frequency of the council's meetings; preparing new rules of procedure facilitating the participation of citizens in the council's meetings; strengthening the communication channels between the council on the one hand and the chairpersons of expert commissions and directors of municipal organisations on the other; cancelling the positions with unclear benefits for the town; and making the rules of using municipal funds more transparent. There are still mo re evident measures expected in the areas of the second and third pillars of the Pirates' program, that is the provision of quality services for citizens and vicular and the positive development of tfie town's spa industry.

Słowa kluczowe: governance, New Public Governance, interactive governance, the Pirates’ government in Mariánské Lázně, pillars of the Pirates’ governance programme
References

Bosiacki A. et al. (eds.) Nowe zarządzanie publiczne i public governance w Polsce i w Europie, Liber, Warszawa 2010.

ČSÚ, Regionální statistiky, „Czso.cz“; http://www.czso.cz/cz/obce_d/index.htm (15.03.2015).

Holec P., Mariánské Lázně vede mladý pirát a architekt Vojtěch Franta. Chce oživit mrtvé město, Hlavně nezemřít, “Euro.cz” 9.03.2015, y. 18, n. 6. http:// euro.e15.cz/archiv/hlavne-nezemrit–1160921#utm_source=euro&utm_ medium=selfpromo&utm_campaign=e15rss. (15.03.2015).

Koaliční spolupráce, Česka Piratska Strana – ML. TZ, “Pirátiml.cz” 25.10.2014; http://piratiml.cz/aktuality/tiskove-zpravy/46-tz-koalicni-spoluprace (15.03.2015). Kral Z., Jsou Mariánské lázně městem pro mladé? Karlovarskenoviny.cz 16.03.2014; http://www.karlovarskenovinky.cz/zpravy/regiony/kral-jsou-marianske-lazne-mestem-pro-mlade/ (16.03.2015).

Mariánské Lázně na prahu pirátské radnice, “Deníkreferendum.cz” 31.10.2014; http://denikreferendum.cz/clanek/19063-marianske-lazne-na-prahu-piratske- radnice (15.03.2015).

O městě – Mariánské Lázně, “Muml.cz”; http://www.muml.cz/o-meste/zakladni- fakta/ (15.03.2015).

Povolební vývoj, Česka Piratska Strana – ML. TZ, “Pirátiml.cz”, 5.11.2014; http://piratiml.cz/aktuality/tiskove-zpravy/47-tz-povolebni-vyvoj (15.03.2015).

Program Architektura pro komunální politiku, “Čka.cz” 16.09.2014, Art. 1. https:// www.cka.cz/cs/cka/tema-CKA/program-architektura-pro-komunalni-politiku (15.03.2015).

Rozpočet komunální kampaně Mariánské Lázně 2014, Česka Piratska Strana, “Piráti.cz”, https://www.pirati.cz/regiony/karlovarsko/marianskelazne/rozpocet_kampan 2014 (15.03.2015).

Smith M., Puczko L., Health, Tourism and Hospitality: Spas, Wellness and Medical

Travel, 2nd revised edition, Routledge, London 2014.

Transparentní účty města, “Muml.cz”; http://www.muml.cz/transparentni-ucty- mesta-571cs.html. (15.03.2015).

Tresnak P., Tohle město není pro mladý, “Pirátiml.cz” 1.10.2014; http://piratiml. cz/40-tohle-mesto-neni-pro-mlady (15.03.2015).

Usnesení č. RM/108/15 ze 14. zasedání rady města dne 10.03.2015. “Muml.cz”; http://www.muml.cz/samosprava/rada/usneseni/ (15.03.2015).

Usnesení č. RM/17/15 ze 7. zasedání rady města dne 13.01.2015, “Muml.cz” http://www.muml.cz/samosprava/rada/usneseni/ (15.03.2015).

Usnesení č. RM/25/15 zz8. zasedání rady města dne 20.01.2015, “Muml.cz”; http://www.muml.cz/samosprava/rada/usneseni/ (15.03.2015). (15.03.2015).

Usnesení č. RM/41/15 zz9. zasedání rady města dne 27.01.2015, “Muml.cz”; http://www.muml.cz/samosprava/rada/usneseni/ (15.03.2015).

Usnesení č. RM/518/14 zz2. zasedání rady města dne 25.11.2014, “Muml.cz”; ibidem (15.03.2015).

Usnesení č. RM/519/14 zz2. zasedání rady města dne 25.11.2014, “Muml.cz” http://www.muml.cz/samosprava/rada/usneseni/ (15.03.2015).

Usnesení č. RM/540-541/14 zz 2. zasedání rady města dne 25.11.2014. “Muml.cz”; http://www.muml.cz/samosprava/rada/usneseni/ (15.03.2015).

Usnesení č. RM/612/14 zez4. zasedání rady města dne 23.12.2014. “Muml.cz”; http://www.muml.cz/samosprava/rada/usneseni/ (15.03.2015).

Usnesení č. RM/615/14 z 5. zasedání rady města dne 30.12.2014, “Muml.cz” http://www.muml.cz/samosprava/rada/usneseni/ (15.03.2015).

Usnesení č. RM/80/15 zz11. zasedání rady města dne 17.02.2015, “Muml.cz”; http://www.muml.cz/samosprava/rada/usneseni/ (15.03.2015).

Usnesení č. RM/87/15 ze 13. zasedání rady města dne 3.03.2015, “Muml.cz”; http://www.muml.cz/samosprava/rada/usneseni/ (15.03.2015).

Usnesení č. ZM/24/14 zez3. zasedání zastupitelstva města dne 16.12.2014, “Muml.cz”; http://www.muml.cz/samosprava/zastupitelstvo/usneseni/(15.03.2015).

Usnesení č. ZM/3-6/14 zz1, zasedání zastupitelstva města dne 12.11.2014, “Muml.cz”; http://www.muml.cz/samosprava/zastupitelstvo/usneseni/ (15.03.2015).

Usnesení č. ZM/36/14 zez3. zasedání zastupitelstva města dne 16.12.2014; “Muml.cz”; http://www.muml.cz/samosprava/zastupitelstvo/usneseni/ (15.03.2015).

Usnesení č. ZM/37/14 zez3. zasedání zastupitelstva města dne 16.12.2014; “Muml.cz”; http://www.muml.cz/samosprava/zastupitelstvo/usneseni/ (15.03.2015).

Usnesení č. ZM/38/14 zez3. zasedání zastupitelstva města dne 16.12.2014, “Muml.cz”; http://www.muml.cz/samosprava/zastupitelstvo/usneseni/ (15.03.2015).

Usnesení č. ZM/42/15 zez4. zasedání zastupitelstva města dne 20.01.2015, “Muml.cz”; http://www.muml.cz/samosprava/zastupitelstvo/usneseni/(15.03.2015).

Usnesení č. ZM/67/15 z 5. zasedání zastupitelstva města dne 10.02.02015, “Muml.cz”, http://www.muml.cz/samosprava/zastupitelstvo/usneseni/ (15.03.2015).

Záznam zz jednání o shodě nad programovými cíli, Česka Piratska Strana – ML, “Pirátiml.cz” 14.10.2014; http://piratiml.cz/download/Zaznamy_z_jednani_ zastupitele_ml_2014.pdf (15.03.2015).

Zeman B., V Mariánských Lázních končí interna. Z nemocnice už zůstane jen torzo, “Idnes.cz” 23.04.2014; http://vary.idnes.cz/nemocnice-v-marianskych-laznich- ukonci-provoz-interny-pgn-/vary-zpravy.aspx?c=A140423_2058658_vary- zpravy_slv (15.03.2015).