Administracja Publiczna w III Republice Greckiej w dobie niewydolności ekonomicznej państwa

Kamil Stolarek

Abstrakt

Public Administration in the Third Greek Republic in the Context of the Economic Inefficiency of the State

In his article, the author raises a variety of issues related to the Greek public adminis- tration. The characteristics of the Greek administrative model are presented taking into account the distribution of the national and local government.
Later in the article, the author points to the relationship between the poorly construct- ed (and dysfunctional) Greek model of public administration and the economic prob- lems of the state. On the basis of empirical research in the form of in-depth interviews and analysis of existing data, the author offers some conclusions concerning the Greek government, dealing with a major disability in its functioning. It also identifies various pathological phenomena that have occurred, or are taking place in the Greek govern- ment, for example: overstaffing in the public sector, excessive bureaucracy, corruption, or irresponsible financial policy. In the final part of the article, the author raised the issue of the challenges for the Greek model of public administration, from the point of view of the organisation and man- agement of this administration. In addition, the author points to the indispensability of these challenges, taking into account the efficient functioning of public administration in the future.
 

Słowa kluczowe: administracja publiczna, centralizacja, Grecki system administracyjny, korupcja, rozwój regionalny
References

Chrisidu-Budnik A., Z problematyki rozwoju samorządu terytorialnego w Grecji, „Samorząd Terytorialny” 1994, nr 7–8.

Ganczar M., Administracja publiczna wobec Strategii Lizbońskiej, w: Administracja publiczna i gospodarka 5 lat po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej, M. Szewczak, K. Grabczuk (red.), Lublin 2010.

Grosse T. G., Polityka regionalna Unii Europejskiej i jej wpływ na rozwój gospodarczy. Przykład Grecji, Włoch, Irlandii i wnioski dla Polski, Warszawa 2000.

Grzybowski M., Administracja publiczna a ład konstytucyjny, w: Administracja publiczna, J. Hausner (red.), Warszawa 2005.

Greece: SYRIZA’s 40-point program, http://links.org.au/node/2888 (29.04.2015).

Konstytucja Grecji z dnia 9 czerwca 1975 r. z późniejszymi zmianami, tłum. G. i W. Uliccy, B. Zdaniuk, N. Ciesielczyk, Warszawa 2011.

Mapa regionów Grecji, http://pl.wikipedia.org/wiki/Podział_admini stracyjny_ Grecji#/media/File:GreeceNumberedPerepheries.png (29.04.2015).

Podział Grecji na administracje, http://pl.wikipedia.org/wiki/ Podział_administra- cyjny_Grecji#/media/File:Grecja-administracje.png (29.04.2015).

Programma Kallikratis (Πρόγρα{l{lα Καλλικράτηc), http://el.wikipedia.org/wiki/Πρόγρα/1/1α_Καλλικράτη (29.04.2015).

Stouris D., Grecja. Gorzkie pomarańcze, Warszawa 2013.

Stouris D., Łapówkarski rekord w Grecji – Lepki Akis, http://www.polityka.pl/tygodnikpolityka/swiat/1534721,1, lapowkarski-rekord-w-grecji.read?backTo (29.04.2015).

Visualising the corruption perceptions index 2014, http://www.transparency.org/cpi2014/infographic/regional/european-union-and-western-europe (29.04. 2015).

Wagener V., Ekspert: Grecka administracja już w przeszłości była nieefektywna (WY- WIAD), tłum. I.D. Metzner, http://www.dw.de/ekspert-grecka-administracja- już-w-przeszłości-była-nieefektywna-wywiad/a-18357010 (29.04.2015).

Wlaźlak K., Rozwój regionalny jako zadanie administracji publicznej, Warszawa 2010.

Żuławiński M., Socjalizm XXI wieku. SYRIZA punkt po punkcie (300+ obietnic), http://www.bankier.pl/wiadomosc/Socjalizm-XXI-wieku-SYRIZA-punkt-po-punkcie-300-obietnic-7233267.html (29.04.2015).