Recenzja ksiazki Grzegorza Krawca, Koncepcje płci człowieka aprawo administracyjne, Rzecznik Praw Obywatelskich, Warszawa 2015, ss. 269

Agata Nodżak

Abstrakt

Recenzja ksiazki Grzegorza Krawca, Koncepcje płci człowieka aprawo administracyjne,
Rzecznik Praw Obywatelskich, Warszawa 2015, ss. 269

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.