Rocznik Administracji Publicznej,2017 (3)

Redaktor naczelny: Agata Nodżak
Zastępca redaktora naczelnego: Anna Juryk
Sekretarz redakcji: Monika Skowrońska
Rok wydania: 2017
Słowa kluczowe: administrative activity, public interest, individual administrative act, general administrative act, normative administrative act, participation of members of the public, administrative law, public administration, delict, offense, proceeding, decision-making process, Regulatory Impact Assessment, market imperfections, social interest, suggestions regarding improvements to impact assessment, state policy, good governance, public consultations, civic participation, information and communication technologies, electronic democracy, International Health Regulations, epidemiological supervision, public goods, diseases mapping, infodemiology, social welfare, social risks, social security, social assistance, participatory democracy, civic activity, civil society, referendum, survey, citizens' initiative, public opinion panel, consultations, commune, G1000, public administration, traditional, modern, ethics, decision-making, models, electronic services, e-government, Estonia, Poland, problem sohdng, hard cases in strategy making, wicked problems, Gordian Knots, administration, Municipality of Cracow, public relations, public image, Cracow, governance, non-governmental organisations, public consultation, civic dialogue, representative democracy, political participation, e-participation, participatory gap, area-based restrictions, proportionality principle, public order, overturning of EU administrative acts, justified expectations, administrative proceedings of the European Union, trademark, Patent Office, administrative decision, administrative proceedings, absolute and relative conditions, recruitment procedurę, public service, public official, lobbying decision-making process, administrative decision, Slovak Republic, post-modern state, Constitution, rule-of-law state, administrative process, public administration bodies, legal right, protection, dispute, civil matter, resolution, President of the Energy Regulatory Office, complaint-filing right, decision-making eficiency in public administration

Administracyjne prawo procesowe

Sortuj według

Legitymacja skargowa w postępowaniu sądowoadministracyjnym jako element wpływający na efektywność podejmowania decyzji w administracji publicznej

Rocznik Administracji Publicznej, 2017 (3), s. 7–34
Data publikacji online: 16 października 2017
DOI 10.4467/24497800RAP.17.002.7053

Rozstrzyganie sporów cywilnoprawnych w drodze decyzji administracyjnej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki

Rocznik Administracji Publicznej, 2017 (3), s. 35–46
Data publikacji online: 16 października 2017
DOI 10.4467/24497800RAP.17.003.7054

The Constitutional and Legal Basis of the Decision-Making Processes Applied by Public Administration Bodies in the Slovak Republic

Rocznik Administracji Publicznej, 2017 (3), s. 47–59
Data publikacji online: 16 października 2017
DOI 10.4467/24497800RAP.17.004.7055

Prawne aspekty lobbingu w procesach decyzyjnych administracji publicznej

Rocznik Administracji Publicznej, 2017 (3), s. 60–81
Data publikacji online: 16 października 2017
DOI 10.4467/24497800RAP.17.005.7056

Decyzje Urzędu Patentowego w postępowaniu o udzielenie prawa ochronnego na znak towarowy

Rocznik Administracji Publicznej, 2017 (3), s. 82–94
Data publikacji online: 16 października 2017
DOI 10.4467/24497800RAP.17.006.7057

Postępowanie kwalifikacyjne wobec kandydatów do służby w formacjach mundurowych

Rocznik Administracji Publicznej, 2017 (3), s. 95–108
Data publikacji online: 16 października 2017
DOI 10.4467/24497800RAP.17.007.7058

Prawo i administracja Unii Europejskiej

Zmiana i uchylenie aktów administracyjnych organów Unii Europejskiej – modele teoretyczny i normatywny

Rocznik Administracji Publicznej, 2017 (3), s. 109–127
Data publikacji online: 16 października 2017
DOI 10.4467/24497800RAP.17.008.7059

The Legitimacy of Area-Based Restrictions to Maintain Public Order: Giving Content to the Proportionality Principle from a European Legal Perspective

Rocznik Administracji Publicznej, 2017 (3), s. 128–155
Data publikacji online: 16 października 2017
DOI 10.4467/24497800RAP.17.009.7060

Nauka o administracji

E-participation in the Decision-Making Process in Post-Communist Countries

Rocznik Administracji Publicznej, 2017 (3), s. 156–165
Data publikacji online: 16 października 2017
DOI 10.4467/24497800RAP.17.010.7061

Governance w Polsce – udział organizacji pozarządowych we współrządzeniu publicznym

Rocznik Administracji Publicznej, 2017 (3), s. 166–181
Data publikacji online: 16 października 2017
DOI 10.4467/24497800RAP.17.011.7062

Wizerunek publiczny Urzędu Miasta Krakowa

Rocznik Administracji Publicznej, 2017 (3), s. 182–204
Data publikacji online: 16 października 2017
DOI 10.4467/24497800RAP.17.012.7063

Wicked Problems and Gordian Knots: an Increased Risk of the Tsunami Effect in Modern Governance

Rocznik Administracji Publicznej, 2017 (3), s. 205–235
Data publikacji online: 16 października 2017
DOI 10.4467/24497800RAP.17.013.7064

Dobre praktyki estońskiej e-administracji. Rekomendacje dla Polski

Rocznik Administracji Publicznej, 2017 (3), s. 236–254
Data publikacji online: 16 października 2017
DOI 10.4467/24497800RAP.17.014.7065

Challenges of Modern Public Administration and Ethical Decision-Making

Rocznik Administracji Publicznej, 2017 (3), s. 255–279
Data publikacji online: 16 października 2017
DOI 10.4467/24497800RAP.17.015.7066

Demokracja partycypacyjna w Holandii na poziomie lokalnym. Analiza wybranych przykładów

Rocznik Administracji Publicznej, 2017 (3), s. 280–293
Data publikacji online: 16 października 2017
DOI 10.4467/24497800RAP.17.016.7067

Polityki publiczne

Efektywność w zmienności? O roli instytucji pomocy społecznej w dobie nowych ryzyk socjalnych

Rocznik Administracji Publicznej, 2017 (3), s. 294–308
Data publikacji online: 16 października 2017
DOI 10.4467/24497800RAP.17.017.7068

Public Consultations in Ukraine: Topical Legal Issues

Rocznik Administracji Publicznej, 2017 (3), s. 309–317
Data publikacji online: 16 października 2017
DOI 10.4467/24497800RAP.17.001.7052

Perspektywy rozwoju nadzoru epidemiologicznego. Kilka uwag na przykładzie mapowania chorób

Rocznik Administracji Publicznej, 2017 (3), s. 318–339
Data publikacji online: 16 października 2017
DOI 10.4467/24497800RAP.17.018.7069

Wykorzystanie nowoczesnych technologii w kontekście rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w Polsce

Rocznik Administracji Publicznej, 2017 (3), s. 340–363
Data publikacji online: 16 października 2017
DOI 10.4467/24497800RAP.17.019.7070

Zarządzanie w administracji publicznej

Ocena skutków regulacji jako element procesu regulacyjnego

Rocznik Administracji Publicznej, 2017 (3), s. 364–379
Data publikacji online: 16 października 2017
DOI 10.4467/24497800RAP.17.020.7071

Komunikaty

Public Consultations as a Vital Aspect of Effective Cooperation Between the Government and Civic Organisations in Ukraine

Rocznik Administracji Publicznej, 2017 (3), s. 380–386
Data publikacji online: 16 października 2017
DOI 10.4467/24497800RAP.17.021.7072

The Decision-Making Process in Administrative Cases

Rocznik Administracji Publicznej, 2017 (3), s. 387–392
Data publikacji online: 16 października 2017
DOI 10.4467/24497800RAP.17.022.7073

Issuance of Administrative Acts by Bulgarian Authorities: Procedural Requirements Regarding the Participation of the General Public in the Process and Common Violations as Seen by National Courts

Rocznik Administracji Publicznej, 2017 (3), s. 393–404
Data publikacji online: 16 października 2017
DOI 10.4467/24497800RAP.17.023.7074

Recenzje

Recenzja książki Wojciecha Lamentowicza, Strategia państwa: teoria państwa aktywnego wobec sił spontanicznych, Dom Wydawniczy ELIPSA, Warszawa 2015, ss. 258

Rocznik Administracji Publicznej, 2017 (3), s. 405–413
Data publikacji online: 16 października 2017
DOI 10.4467/24497800RAP.17.024.7075

Zapowiedzi i sprawozdania

Międzynarodowa konferencja naukowa

Rocznik Administracji Publicznej, 2017 (3), s. 414–415
Data publikacji online: 16 października 2017
DOI 10.4467/24497800RAP.17.025.7076