Prospects for the Implementation of the European Experience of E-Democracy and E-Government in Ukraine

Yaroslav Hapanovych

Abstrakt

The article aims to highlight the perspectives of e-democracy and e-governance tools at national and regional levels as well as proposals for the use of ICT to improve public access to information, the quality of public administration and territorial cohesion of communities.

Perspektywy wdrożenia na Ukrainie europejskich doświadczeń w zakresie demokracji elektronicznej i e-administracji

ABSTRAKT

Celem niniejszego artykułu jest zaprezentowanie narzędzi demokracji elektronicznej oraz e-administracji na szczeblu krajowym i regionalnym oraz przedstawienie propozycji wykorzystania teleinformatyki na rzecz zwiększenia publicznej dostępności informacji, podniesienia jakości administracji publicznej oraz spójności terytorialnej różnych społeczności.

Słowa kluczowe: e-democracy, accountability, participation, rallying communities, tools of e-governance and e-democracy, information and communication technologies, access to information / demokracja elektroniczna, rozliczalność, uczestnictwo, wspólnoty jednoczące, narzędzia e-administracji i e-demokracji, technologie teleinformatyczne, dostęp do informacji
References

Pigharjev J., Lozhkovsjkyj A., Hapanovych Y., IT-arkhitektura systemy elektronnogho urjaduvannja, in: Elektronne uryaduvannya ta elektronna demokratiya: Navch. 15 posib.: u ch., A.I. Semenchenka, V.M. Dreshpaka (eds.), Kyiv 2017.

Hapanovych Y., Mekhanizmy derzhavnoji reghuljatornoji polityky u sferi zvjazku ta informatyzaciji: shljakhy udoskonalennja, Odessa 2014.

National Institute for Strategic Studies, Yevropeyskyy dosvid normatyvno-proektno- ho zabezpechennya rozvytku informatsiynoho suspilstva: vysnovky dlya Ukrayiny (Analitychnyy zvit), p. 8, Kyiv 2014, http://old2.niss.gov.ua/content/articles/files/Gnatyuk-59546.pdf (accessed 7.7.2019).

Acts of law

Digital agenda for Europe, European Commission, Brussels 2010, retrieved from

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/digital-agenda-europe-key-publications (accessed 7.7.2019).

Act (1998) No. 74/98-BP of 4 February 1998, National Informatisation Programme, Verkhovna Rada of Ukraine, Kyiv, retrieved from  http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/74/98-%D0%B2%D1%80 (accessed 7.7.2019).

Act (1998) No. 74/98-VR of 4 February 1998, Pro nacionaljnu proghramu informatyzaciji, Verkhovna Rada of Ukraine, Kyiv, retrieved from http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/74/98-%D0%B2%D1%80 (accessed 7.7.2019).

Act (2003) No. 851-IV of 22 May 2003, Pro elektronni dokumenty ta elektronnyj dokumentoobigh, Verkhovna Rada of Ukraine, Kyiv, retrieved from http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/851-15 (accessed 7.7.2019).

Act (2017) No. 2155-VIII of 5 October 2017, Pro elektronni dovirchi poslughy, Verkhovna Rada of Ukraine, Kyiv, retrieved from http://zakon2.rada.gov.ua/laws/ show/2155-19 (accessed 7.7.2019).

Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine (2002) No. 3 of 4 January 2002, Kyiv, Pro porjadok opryljudnennja u merezhi Internet informaciji pro dijaljnistj orghani  vvykonavchoji  vlady,  retrieved  from  https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3-2002-%D0%BF (accessed 7.7.2019).

Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine (2017) No. 797-r of 8 November 2017, Kyiv, Pro skhvalennja Koncepciji rozvytku elektronnoji demokratiji v Ukrajini ta planu zakhodiv shhodo jiji realizacji, retrieved from http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/797-2017-%D1%80 (accessed 7.7.2019).

Decision of the Odessa Regional Council of 14 March 2018 No. 658-VII, Odessa, Pro zatverdzhennja reghionaljnoji proghramy informatyzaciji Odesjkoji oblasti na 2018-2020 roky «Elektronna Odeshhyn, retrieved from https://iac.odessa.gov.ua/wp-content/uploads/2018/09/programma-2018-658-VII.pdf  (accessed 7.7.2019).