Sprawozdanie z działalności Studenckiej Poradni Prawnej w Instytucie Prawa i Ekonomii na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie

Łucja Kobroń-Gąsiorowska

Abstrakt

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.