Funkcjonowanie administracji publicznej w sytuacji kryzysu spowodowanego czynnikami zewnętrznymi – studium przypadku COVID-19

Paulina Szyja

Abstrakt

The Functioning of Public Administration in a Crisis Situation Caused by External Factors: a COVID 19 Case Study

The Sars-CoV-2 coronavirus pandemic has caused major changes to the functioning of countries and their communities around the world. We observe the consequences of the spread of a disease which knows no boundaries. Experts talk and write about the crisis, the effects of which affect various spheres of socio-economic life. Governments of many countries, with the support of public administration, have taken a number of activities related to ensuring the safety of citizens, but also the continuity of the state’s functioning and reducing the effects of a possible economic slowdown. The goal of the paper is to analyse how the Sars-CoV-2 coronavirus has influenced and still influences public administration, taking into account a wide selection of activities, good practices in the areas of human resource management, customer service, as well as communication between national authorities and citizens.
Słowa kluczowe: administracja publiczna, kryzys, pandemia / public administration, crisis, pandemic
References
Komunikat Komisji do rady Europejskiej, Europejski plan naprawy gospodarczej, Bruksela, dnia 26.11.2008
 
KOM (2008) 800 wersja ostateczna.
 
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, Dz. U., 2020, poz. 964.
 
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 czerwca 2020 r. w sprawie zakazów w ruchu lotniczym, Dz. U., 2020, poz. 1005.
 
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, Dz. U., 2020 poz. 695.
 
Ustawa z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19, Dz. U., 2020 poz. 1086.
 
Monografie, artykuły i inne
 
Collecting Open Government Approaches to COVID-19, https://www.opengovpartnership.org/collecting-open-government-approaches-to-covid-19/ (dostęp 13.07.2020).
 
de Dossier A., Government crisis communication during the coronavirus crisis: Comparing France, Germany, and the United Kingdom, 21.04.2020 r., http://www.cso.edu/fiche_actu.asp?actu_id=2570 (dostęp 13.07.2020).
 
EUROSTAT, newsrelease euroindicators, 81/2020, 15 May 2020, https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/10294864/2-15052020-AP-EN.pdf/5a7ea-909-e708-f3d3-8375-e2510298e1b8 (dostęp 14.07.2020).
 
Meuleman L., It Takes More Than Markets: First Governance Lessons from the COVID-19 Pandemic, 7 April 2020, https://sdg.iisd.org/commentary/guest-articles/it-takes-more-than-markets-first-governance-lessons-from-the-covid--19-pandemic/ (dostęp 13.07.2020).
 
Peters B. Guy, Pierre J., Randma-Liiv T., Global Financial Crisis, Public Administration and Governance: Do New Problems Require New Solutions?, „Public Organization Review”, 2011, nr 11, s. 13–27.
 
Sieroń A., Will the COVID-19 pandemic cause a breakdown of the global economy?, 24.04.2020 r., https://uni.wroc.pl/en/will-the-covid-19-pandemic-cause-a-breakdown-of-the-global-economy/ (dostęp 14.07.2020).
 
SIGMA, Public Administration: Responding to the COVID-19 Pandemic, OECD, EU, Paryż 2020.
 
Skorzystaj z niskooprocentowanej pożyczki dla mikroprzedsiębiorców ze środków Funduszu Pracy, https://www.gov.pl/web/gov/skorzystaj-z-niskooprocentowanej-pozyczki-dla-mikroprzedsiebiorcow-ze-srodkow-funduszu-pracy (dostęp 14.07.2020).
 
Tarcza Finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju dla Małych i Średnich Firm, https://www.gov.pl/web/gov/tarcza-finansowa-polskiego-funduszu-rozwoju-dla--malych-i-srednich-firm (dostęp 14.07.2020).
 
UN, DESA: UN/DESA Policy Brief #61: COVID-1,: Embracing digital government during the pandemic and Beyond, https://www.un.org/development/desa/dpad/publication/un-desa-policy-brief-61-covid-19-embracing-digital-government-during-the-pandemic-and-beyond/ (dostęp 13.07.2020).
 
WHO: WHO Coronavirus Disease (COVID-19) Dashboard, https://covid19.who.int/?gclid=EAIaIQobChMIjoGwz9nM6gIVlYBQBh3rnAjNEAAYASAAEgLDTPD_BwE (dostęp 14.07.2020).
 
Tokakis V., Polychroniou P., Boustras G., Crisis management in public administration: The three phases model for safety incidents, „Safety Science”, 2019, nr 113, s. 37–43.
 
World Bank Group: Global Economic Prospects, Washington, June 2020.
Weible C.M., Nohrstedt D., Cairney P., Carter D.P., Crow D. A., Durnová A.P., Heikkila T., Ingold K., McConnell A., Stone D., COVID‑19 and the policy sciences: initial reactions and perspectives, „Policy Sciences”, 2020, nr 53, s. 225–241.
Woo J. J., Policy capacity and Singapore’s response to the COVID-19 pandemic, „Policy and Society”, 2020, Vol. 39, Issue 3, https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/14494035.2020.1783789 (dostęp 14.07.2020).
Żelazowska-Przewłoka A., Kryzys jako element sytuacji gospodarczej, Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim, Ostrowiec Świętokrzyski 2014.