Transformacja społeczna i polityczna w Niderlandach w latach 1967–1971

Łukasz Zweiffel

Abstrakt
Social and Political Transformation in the Netherlands in 1967–1971
 
The author deals with the subject of social and political transformation that took place in the Netherlands at the turn of the 1960s and 1970s. This was a key transformation for the existence of the now tolerant and open Netherlands. It entailed permanent changes, not only in the cultural and social spheres, but also reflected in Dutch politics.
Słowa kluczowe: transformacja, filaryzacja, defilaryzacja / transformation, phylarisation, defilarization
References
Monografie
 
Andeweg R., Irwin G. , Governance and Politics of the Netherland, Palgrave Macmillan, Hampshire 2005.
 
Borowiec P., Czas polityczny po rewolucji. Czas w polskim dyskursie politycznym po 1989 roku, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2013.
 
Conradie E. M., Creation and Salvation: Dialogue on Abraham Kuyper’s Legacy for Contemporary, Leiden 2011.
 
de Jong W., Heer en meester.: Vrijheid van onderwijs 1917–2017, Verus, Amsterdam 2018.
 
Jarniewicz J., All you need is love. Sceny z życia kontrkultury, Znak, Kraków 2016.
 
Lijphart A., Verzuiling, pacificatie en kentering in de Nederlandse politiek, Becht, Haarlem 1990.
 
Zweiffel Ł., Dynamika zmian społecznych w Holandii i ich odzwierciedlenie w systemie politycznym w XX i XXI wieku, Katowice 2013.
 
Artykuły naukowe
 
Inglehart R. , The Silent Revolution in Europe: Intergenerational Change in Post--Industrial Societies, w: ,The American Political Science Review, Vol. 65, No. 4. (Dec. 1971), s. 991–1017.
 
Lipiński R., Organizacja, efektywność, zmiana i transformacja: rozumienie podstawowych pojęć, Zeszyty Naukowe Wydziału Informatycznych Technik Zarządzania Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej i Zarządzania, nr 1, 2017.
 
Źródła internetowe
 
Kennisinstituut voor Emancipatie en Vrouwengeschiedenis, Abortus in Nederland, w: https://atria.nl/nieuws-publicaties/feminisme/zelfbeschikkingsrecht/abortus-in-nederland/, (12.06.2020).
 
Anti-Revolutionaire Partij (ARP), w: https://dnpp.nl/dnpp/node/256, (12.06.2020).
 
Bem K., Holenderski Kościół Reformowany, w: http://www.magazyn.ekumenizm. pl/content/article/20040119115351960.htm, (12.06.2020).
 
Democratisch Socialisten ‘70 (DS’70), w: https://dnpp.nl/pp/ds70, (12.06.2020).
 
CDA partijgeschiedenis, w: https://dnpp.nl/pp/cda/geschied, (12.06.2020).
 
CHU partijgeschiedenis, w: https://dnpp.nl/dnpp/pp/chu/geschied, (12.06.2020).
 
Confessionalisme – Kenmerken en geschiedenis, w: https://historiek.net/confessionalisme-kenmerken-geschiedenis/81808/, (12.06.2020).
 
Geschiedenis van het zendschip Veronica, w: https://isgeschiedenis.nl/nieuws/geschiedenis-van-het-zendschip-veronica, (12.06.2020).
 
D66 partijgeschiedenis, w: https://dnpp.nl/dnpp/pp/d66/geschied, (12.06.2020).
 
Holandia zmienia nazwę kraju. Wyda na to setki tysięcy euro, w: https://businessinsider.com.pl/wiadomosci/holandia-zmienia-nazwe-kraju-wyda-na-to-setki-tysiecy-euro/6gzzrpt, (12.06.2020).
 
Koops E., Verzuiling en ontzuiling. Ideologischeverdeling van Nederland in de jaren 1880–1960, w: https://historiek.net/wat-is-verzuiling-nederland-ontzuiling/74577/, (12.06.2020).
 
Kromhout B., Verzuiling is geenreceptdat je overal en altijd kunt toepassen, w: https://www.historischnieuwsblad.nl/verzuiling-is-geen-recept-dat-je-overal--en-altijd-kunt-toepassen/, (12.06.2020).
 
Pacifistisch-Socialistische Partij (PSP), w: https://dnpp.nl/pp/psp, (12.06.2020).
 
Politieke Partij Radikalen (PPR), w: https://dnpp.nl/pp/ppr, (12.06.2020).
 
Van Duijn R., Oprichter van de Provo en kabouterbeweging, w: https://isgeschiedenis.nl/nieuws/roel-van-duijn-oprichter-van-de-provo-en-kabouterbeweging, (12.06.2020).
 
Verkiezingen, w: https://www.verkiezingsuitslagen.nl/verkiezingen?s=Tweede+Kamer&v=1956&t=1971, (12.06.2020).
 
Zaleska Z., Kraj miotły i szczotki. Rozmowa z Piotrem Oczką, w: https://www.dwutygodnik.com/artykul/4531-kraj-miotly-i-szczotki.html, (12.06.2020).