The Municipal Council in the Polish Local Government Structure: Selected Aspects

Małgorzata Kmak

Abstrakt
The article presents selected aspects being a consequence of the evolution of local government in Poland. The main attention is focused on the presentation of the structure and competences of the municipal council, in the context of systemic changes of local government. The article is of a review nature character and its aim is to diagnose organisational solutions concerning the municipal council in Poland. The main premise of the article implies that the process of evaluation of the structure and functioning of the municipal council is conditioned by involvement of the local residents who experience its influence on their daily lives, including meeting their needs. Decentralisation and participation of local community members in local government structures such as the municipal council or other bodies are key issues in civil society development. The process of local government evolution has not been completed and localgovernment organisation and functionality does not deviate from European standards.
Słowa kluczowe: municipality, municipal council, local government, participation, administrative division, reform
References
Augustyniak M., Samorząd terytorialny, in: Prawo administracyjne, M. Zdyb, J. Stelmasiak (eds.), Warsaw 2016.
 
Bandarzewski K., Chmielnicki P., Kisiel W., Prawo samorządu terytorialnego w Polsce, Warsaw 2006.
 
Brol R., Kryteria delimitacji powiatów, in: Gospodarka lokalna i regionalna w teorii i praktyce, R. Brol (ed.), Wrocław 2004.
 
Chmielnicki B., Komentarz do ustawy o samorządzie województwa, Warsaw 2005.
 
Dolewka Z., System kontroli i nadzoru w samorządzie terytorialnym, Wrocław 2013.
 
Dolnicki B., Samorząd terytorialny, Cracow 2006.
 
Dolnicki B., Ustawa o samorządzie gminnym komentarz, Warsaw 2016.
 
Gołębiowska A., Istota samorządu terytorialnego w świetle postanowień Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., Warsaw 2015.
 
Gołębiowska A., Local Government in the 1997 Constitution of Republic of Poland, Warsaw 2015.
 
Gołębiowska A., Zientarski P., Funkcjonowanie samorządu terytorialnego – uwarunkowania prawne i społeczne, Warsaw 2016.
 
Gołębiowska A., Zientarski P., Stępień E., Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej a samorząd terytorialny, in: A. Gołębiowska, P. Zientarski (eds.), Funkcjonowanie samorządu terytorialnego – uwarunkowania prawne i społeczne, Warsaw 2016.
 
Harańczyk A., Samorząd terytorialny – organizacja i gospodarka, Cracow 2010.
 
Kusiak-Winter R., Współpraca ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw jako zadanie jednostek samorządu terytorialnego w Polsce, Wrocław 2015.
 
Leoński Z., Samorząd terytorialny w RP, Warsaw 1998.
 
Leoński Z., Zarys prawa administracyjnego, Warsaw 2004.
 
Stych M., Wybrane zagadnienia prawne statutu gminy jako aktu prawa miejscowego o charakterze ustrojowym, Ius et Administratio, Rzeszów 2014.
 
Suchodolski B., Zarys historii administracji samorządowej w Polsce, Siedlce 2013.
 
Szewc A., Szewc T., Uchwałodawcza działalność organów samorządu terytorialnego, Warsaw 1999.
 
Tarno J. P., Samorząd terytorialny w Polsce, Warsaw 2004.
 
Tecław D., Ewolucja samorządu terytorialnego w Polsce w latach 1989–1998, Poznań 2015.
 
Zięba-Załucka H., Samorząd terytorialny Rzeczypospolitej Polskiej po reformie ustrojowej, Rzeszów 1999.
 
Legal acts
 
European Charter of Local Self-Government of 15 October 1985. Journal of Laws 1994 No. 124, item 607.
 
Constitution of the People’s Republic of Poland passed by the Legislative Sejm on 22 July 1952. Journal of Laws 1952 No. 33, item 232.
 
Constitution of the Republic of Poland of 17 March 1921. Journal of Laws 1921 No. 44, item 267.
 
Constitution of the Republic of Poland of 2 April 1997. Journal of Laws 1997 No. 78, item 483.
 
Constitution of 3 May 1791 (Governmental Act of 3 May 1791).
 
Constitutional Act of 23 April 1935. Journal of Laws 1935 No. 30, item 227.
 
Act of 23 March 1933 on partial change of the local government system. Journal of Laws1933 No. 35, item 294.
 
Act of 24 July 1998 on the introduction of a basic three-tier territorial division of the State. Journal of Laws 1998 No. 96, item 603.
 
Act of 5 June 1998 on district government. Journal of Laws 1998 No. 91, item 578.
 
Act of 5 June 1998 on provincial government. Journal of Laws 1998 No. 91, item 576.
 
Act of 8 March 1990 on municipal government. Journal of Laws 1990 No. 16, item 95.
 
Act of 27 March 2003 on spatial planning and development. Journal of Laws 2003 No. 80, item 717.
 
Regulation of the Council of Ministers of 7 August 1998 on the establishment of districts. Journal of Laws 1998 No. 103, item 652.