Dyskryminacja w szkole i jej konsekwencje w sferze psychospołecznego funkcjonowania jednostki

Aleksandra Garbacz

Abstrakt
Discrimination at School and its Consequences in the Sphere of the Psychosocial Functioning of Individuals
 
Discrimination is a widespread and firmly established phenomenon in society. Its manifestations can be observed already at the stage of relations between children. School as a natural peer environment is a meeting place for different people with certain characteristics, where some individuals, due to the presence or absence of certain features, differ from the general public and it is the sequalities that cause discriminatory behaviour towards them. Discrimination is based on stereotypes and prejudices formed and functioning in society and has specific consequences for all spheres of life, both for those experiencing discrimination and those discriminating others.
Słowa kluczowe: discrimination, stereotype, prejudice, consequences of discrimination, discrimination at school
References
Aronson E., Wilson T. D., Akert R. M., Psychologia społeczna, Poznań 2012.
 
Bojarska K., Psychologiczne i społeczne uwarunkowania stereotypów, uprzedzeń i dyskryminacji, w: Przeciwdziałanie dyskryminacji. Pakiet edukacyjny dla trenerów i trenerek, M. Pawlęga (red.), Warszawa 2005.
 
Encyklopedia PWN, https://encyklopedia.pwn.pl/haslo/Allport-Gordon-Willard; 3868061.html (09.05.2020).
 
Gawlicz K., Rudnicki P., Starnawski M., Dyskryminacja w szkole – obecność nieusprawiedliwiona. O budowaniu edukacji antydyskryminacyjnej w systemie edukacji formalnej w Polsce. Raport z badań, Warszawa 2015.
 
Goetz M., Etykiety mają moc. O samospełniającej się przepowiedni w szkole, https://www.glospedagogiczny.pl/artykul/etykiety-maja-moc-o-samospelniajacej-sie--przepowiedni-w-szkole (18.05.2020).
 
Goetz M., Uwaga na stereotypy!, https://www.glospedagogiczny.pl/artykul/uwaga-na-stereotypy (19.05.2020).
 
Jaworska M. A., Czym jest dojrzała identyfikacja z grupą? W poszukiwaniu komponentów identyfikacji grupowej mających pozytywne konsekwencje dla grupy własnej i relacji międzygrupowych, Warszawa 2016.
 
Kołodko J., My vs. oni, czyli o tym dlaczego społeczeństwo i świat są coraz bardziej podzielone, https://www.juliakolodko.com/my-vs-oni (10.05.2020).
 
Macrae C. N., Stangor Ch, Hewstone M., Stereotypy i uprzedzenia. Najnowsze ujęcie, Gdańsk 1999.
 
Mazurczak A., Przeciw dyskryminacji. Poradnik Rzecznika Praw Obywatelskich, Warszawa 2013.
 
Mikołajczyk-Lerman G., Między wykluczeniem a integracją – realizacja praw dziecka niepełnosprawnego i jego rodziny. Analiza socjologiczna, Łódź 2013.
 
Pawlęga M., Szkoła bez homofobii. Podręcznik trenerski, Warszawa 2016.
 
Piotrowska J., Głosy przeciw przemocy. Poradnik jak pracować z chłopcami i młodymi mężczyznami, Warszawa 2016.
 
Podsiadło-Dacewicz I., Kochanowska K., Kulikowska A., Jak radzić sobie z bullyingiem idyskryminacją w szkole? Vademecum szkoły przyjaznej prawom człowieka, https://amnesty.org.pl/wp-content/uploads/2016/04/publikacja_amnesty_amnesty_sppc.pdf (08.05.2020).
 
Rogowska L., Zielińska H., Materiały szkoleniowe, https://inicjatywa.um.warszawa. pl/sites/inicjatywa.um.warszawa.pl/files/Materia%C5%82y_szkolenie%20antydyskryminacyjne%20dla%20MAL.pdf (08.05.2020).
 
Sobierajski T., Duch lorda Actona, w: Czytanki o edukacji. Dyskryminacja, D. Obidniak (red.), Warszawa 2011.
 
Sokołowska M., Błąd konfirmacji w tradingu – nie wpadnij w pułapkę pozytywnych potwierdzeń, https://comparic.pl/blad-konfirmacji-tradingu-wpadnij-pulapke-pozytywnych-potwierdzen/, (17.05.2020).
 
Śledzińska-Simon A., Zasada równości i zasada niedyskryminacji w prawie Unii Europejskiej, http://orka.sejm.gov.pl/WydBAS.nsf/0/B92F6F1DF9A8E4EDC1257A1000465106/$file/26_Sledzinska-Simon.pdf (14.10.2020).
 
Świerszcz J., Przeciwdziałanie dyskryminacji w szkole i zapewnienie równego traktowania w edukacji. Podsumowanie konferencji „Równa szkoła – szkoła bez dyskryminacji”, która odbyła się 25–26 maja 2015 w Warszawie, https://kph.org.pl/wp-content/uploads/2016/03/2015_Publ-pokonf_Rowna-Szkola.pdf (23.05.2020).
 
Trempała E., Dziecko w domu i szkole, w: Wymiary dziecka i dzieciństwa w zmieniającym się społeczeństwie, J. Bińczycka, B. Smolińska-Theiss (red.), Kraków 2005.
 
Waryszak-Lubaś K., Edukacja antydyskryminacyjna uważnością na drugiego człowieka, https://www.glospedagogiczny.pl/artykul/edukacja-antydyskryminacyjna-uwaznoscia-na-drugiego-czlowieka (16.05.2020).
 
Wielki słownik języka polskiego, https://wsjp.pl/index.php?id_hasla=11761 (27.05.2020).
 
Wojciszke B., Człowiek wśród ludzi. Zarys psychologii społecznej, Warszawa 2009.
 
Zimbardo P. G., Gerrig R. J., Psychologia i życie, Warszawa 2012.