Informacja o projekcie „INN@SE – Innovative Social Entrepreneurship with Youth Engagement”, realizowanym w ramach programu Erasmus+, Partnerstwa Strategiczne na rzecz innowacji (2020–2022)

Dorota Murzyn

Abstrakt

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.