Sprawozdanie z realizacji projektu STUDENTS IN CLIMATE ACTION: Climate Change Education for a better future (nr 2020-1-PL01-KA201-081957), realizowanego w  ramach programu Erasmus+: Cooperation for innovation and exchange of good practices, Strategic  Partnerships for school education

Paulina Szyja

Abstrakt

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.