Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.