Rada naukowa

Yalentin Constantinov (Uniwersytet Państwowy Tyraspol w Kiszyniowie, Mołdawia),

Sławomir Dudzik (Uniwersytet Jagielloński),

Marian Grzybowski (Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie),

Jolanta Itrich-Drabarek (Uniwersytet Warszawski),

Jan Jeżewski (Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie),

Marian Kallas (Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie),

Inga Kawka (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie),

Andrzej Kozera (Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie),

Wojciech Lamentowicz (Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Gdyni),

Andrzej Madera (Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie),

Jacek Majchrowski (Uniwersytet Jagielloński),

Bartosz Makowicz (Europa-Universitat Yiadrina - Frankfurt nad Odrą, Republika Federalna Niemiec),

Larisa Nowak - Kalyayeva (Narodowa Akademia Zarządzania Publicznego przy Prezydencie Ukrainy, Ukraina),

Drahomira Ondrova (Univerzita Pavla Józefa Safarika, Koszyce, Słowacja),

Andrzej Piasecki (Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie),

Stanisław Sagan (Uniwersytet Rzeszowski),

Jacek Sroka (Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie),

Martyna Śliwa (Uniwersytet Essex - Colchester, Wielka Brytania),

Piotr Tusiński (Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie)