Zespół redakcyjny

Redaktor naczelna
Agata Nodżak
, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
  ORCID https://orcid.org/0000-0003-4779-0030 

Zastępca redaktora
Monika Skowrońska, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Sekretarz
Piotr Uhma

 

Kolegium redakcyjne
Yulia Dorokhina, Uniwersytet Zarzadzania, Kijów
Łukasz Kozera, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
Paweł Płaneta, Uniwersytet Jagiellonski, Kraków
Halina Smutek, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Renata Śliwa, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
Mariusz Wieczorek, Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu

Redaktor statystyczny
Elżbieta Szczygieł, Uniwersytet Pedagogiczny im, Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie 

Redaktor jezykowy części polskiej
Dagmara Wachna

Korekta (j. angielski)
Mikołaj Sekrecki

Korekta (j. francuski)
Wojciech Prażuch