Recenzenci

Recenzenci/Reviewers  (2019)

Kazimierz Bandarzewski (Uniwersytet Jagielloński/Jagiellonian University in Cracow),

Gabrijela Budimir Šoško (Znanstvena riječ, „Oeconomicus”, Zagreb, Croatia),

Veronika Džatková (Uniwersytet Pavla Jozefa Šafárika w Koszycach/Pavol Jozef Šafárik University in Košice, Slovakia),

Ewa Fogelzang-Adler (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie/Pedagogical University of Cracow),

Taras Gurzhiy (Kijowski Narodowy Uniwersytet Handlu i Ekonomii/Kyiv National University of Trade and Economics, Ukraine),

Agata Jurkowska-Gomułka (Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie/University of Information Technology and Management in Rzeszow, Poland)

Robert Kłaczyński (Państwowa Wyższa Szkoła w Tarnowie/State Higher Vocational School in Tarnow, Poland),

Andrzej Matan (Uniwersytet Śląski/University of Silesia in Katowice, Poland),

Wojciech Piątek (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu/Adam Mickiewicz University in Poznan, Poland),

Wojciech Prażuch (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie/Pedagogical University of Cracow),

Bogusław Pytlik (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie/SGH Warsaw School of Economics),

Jenny Raflik (Uniwersytet w Nantes/University of Nantes, France),

Mladen Rajko (Uniwersytet w Zadarze/University of Zadar, Croatia),

Piotr Ruczkowski (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach/Jan Kochanowski University in Kielce, Poland),

Viktoria Serzhanova (Uniwersytet Rzeszowski/University of Rzeszów, Poland),

Waldemar Sługocki (Uniwersytet Zielonogórski/University of Zielona Góra, Poland),

Aleksandra Sołtysińska (Uniwersytet Jagielloński/Jagiellonian University in Cracow),

Jacek Sroka (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie/Pedagogical University of Cracow),

Jolanta Stanienda (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie/Cracow University of Economics),

Piotr Waląg (Uniwersytet Rolniczy w Krakowie/University of Agriculture in Cracow),

Renata Żaba-Nieroda (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie/Cracow University of Economics)

 

Recenzenci/Reviewers (2018)

Anatolii Berlach (Kijowski Uniwersytet Narodowy im. Tarasa Szewczenki, Ukraina/Tara Shevchenko National University in Kyiv),

Anna Doliwa-Klepacka (Uniwersytet w Białymstoku/University of Białystok),

Waldemar Jan Dziak (Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk/Institute of Political Studies of the Polish Academy of Sciences),

Monika Florczak-Wątor (Uniwersytet Jagielloński/Jagiellonian Universi-ty), Leszek Graniszewski (Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie/Pedagogical University of Cracow),

Robert Grzeszczak (Uniwersytet War-szawski/University of Warsaw), Stojan Kiselinovski (Instytut Historii Narodowej/Insti-tute of National History, Skopje, Macedonia),

Helena Kisilowska (Uniwersytet Tech-nologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu/Kazimierz Pułaski University of Technology and Humanities in Radom),

Robert Kłaczyński (Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie/Pedagogical University of Cracow),

Justyna Łacny (Politechnika Warszawska/Warsaw University of Technology),

Józef Łaptos (Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie/Pedagogical University of Cracow),

Wojciech Maciejewski (Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie/Pedagogical University of Cracow),

Janina Pach (Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie/Pedagogical University of Cracow),

Marek Rewizorski (Uniwersytet Gdański/University of Gdańsk),

Piotr Ruczkowski (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach/Jan Kochanowski University in Kielce),

André Saddy (Uniwersytet Federalny Fluminense – Rio de Janeiro, Brazylia/Fluminense Federal University – Rio de Janeiro, Brazil),

Viktoria Serzhanova (Uniwersytet Rzeszowski/University of Rzeszów),

Joanna Smarż (Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu/Kazimierz Pułaski University of Technology and Humanities in Radom),

Jacek Sroka (Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie/Pedagogical University of Cracow),

Jolanta Stanienda (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie/State Higher Vocational School in Tarnów),

Ersida Teliti (Uniwersytet w Tiranie, Albania/University of Tirana, Albania),

Piotr Waląg (Uniwersytet Rolniczy w Krakowie/University of Agriculture in Krakow),

Izabela Wróbel (Wyższa Szkoła Ban-kowa we Wrocławiu/WSB Higher School of Banking in Wrocław)

 

Recenzenci/Reviewers  (2017)

Elsa Maria Nunes Barbosa (Instituto Politecnico de Beja, Portugalia),

Yalentin Constantinov (Uniwersytet Państwowy Tyraspol w Kiszyniowie, Mołdawia),

Patrycja Dąbrowska-Kłosińska (Uniwersytet Warszawski),

Anna Doliwa-Klepacka (Uniwersytet w Białymstoku),

Rachel Frid de Yries (Carmel Academic Centre, Haifa, Izrael),

Anna Gadek (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie),

Robert Grzeszczak (Uniwersytet Warszawski),

Agata Jurkowska-Gomułka (Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie),

Dominika Kasprowicz (Uniwersytet Jagielloński),

Helena Kisilowska (Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu),

Robert Kłaczyński (Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie),

Eugeniusz Kulwicki (Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie),

Paweł Laidler  (Uniwersytet Jagielloński),

Monika Niedźwiedź (Uniwersytet Jagielloński),

Małgorzata Nowaczek-Zaręba (Urząd Regulacji Energetyki),

Christine Menges-Le Papę (Universite Toulouse l Capitole, Francja),

Janina Pach (Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie),

Wojciech Piątek (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu),

Bogusław Pytlik (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie),

Piotr Ruczkowski (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach),

Sergiusz Rudnicki (Uniwersytet Państwowy imienia Iwana Franki w Żytomierzu, Ukraina),

Andre Saddy (Uniwersytet Federalny Fluminense - Rio de Janeiro, Brazylia),

Jan Siekierski (Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie),

Jacek Sroka (Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie),

Jolanta Stanienda (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie),

Barbara Węglarz (Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie),

Renata Żaba-Nieroda (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)

 

Recenzenci/Reviewers  (2016)

Anna Barczak (Uniwersytet Szczeciński),

Stanisław Biernat (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie),

Magdalena Bsoul (Politechnika Częstochowska),

Rakoczy Bukowski (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu),

Anna Citkowska-Kimla (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie),

Jan Czaputowicz (Uniwersytet Warszawski),

Paweł Cichoń (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie),

Zofia Dach (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie),

Anna Dąbrowska (Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego wRadomiu),

Stanisław Dolata (Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach),

Anna Doliwa-Klepacka (Uniwersytet w Białymstoku),

Anna Gądek (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie),

Agata Jurkowska-Gomułka (Wyzsza Szkoła Informatyki i Zarzadzania z siedzibą w Rzeszowie),

Lukas Kaleda Saulius (Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej – Luksemburg),

Łukasz Karaś (Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie),

Dominika Kasprowicz (Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie),

Agnieszka Kastory (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie),

Robert Kłaczyński  (Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie),

Krystyna Kowalik-Bańczyk (Instytut Nauk Prawnych PAN, Warszawa),

Paweł Laidler (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie),

Józef Łaptos (Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie),

Grzegorz Mazur (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie),

Leszek Mitrus (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie),

Piotr Mostowik  (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie),

Janina Pach (Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie),

Anna Pachowicz (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie),

Danuta Plecka (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu),

Bogusław Pytlik (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie),

Bartosz Rakoczy (Uniwersytet Mikołaja Kopernika wToruniu),

Piotr Ruczkowski (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach),

André Saddy (Uniwersytet Federalny Fluminense – Rio de Janeiro, Brazylia),

Aleksandra Sołtysińska (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie),

Jacek Sroka (Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie),

Jolanta Stanienda (Panstwowa Wyzsza Szkoła Zawodowa w Tarnowie),

Oana Stefan  (King's College London, Wielka Brytania),

Jerzy Supernat  (Uniwersytet Wrocławski),

Aleksandra Sołtysinska-Łaszczyca (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie),

Janusz Sztumski (Górnoslaska Wyzsza Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego w Katowicach),

Krzysztof Wach (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie),

Ramses Wessel (University of Twente – Holandia),

Barbara Węglarz (Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie),

Mariusz Wołos (Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie),

Anna Wysocka-Bar (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie),

Renata Żaba-Nieroda (Małopolska Wyzsza Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie)

 

Recenzenci/Reviewers (2015)

Anna Citkowska-Kimla  (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie),

Małgorzata Czuryk (Akademia Obrony Narodowej, Warszawa)

Andrzej Jaeschke (Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie)

Saulius Lukas Kaleda (Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej - Luksemburg)

Robert Kłaczyński (Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie)

Krystyna Kowalik-Bańczyk (Instytut Nauk Prawnych PAN, Warszawa)

Małgorzata Kożuch (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie),

Paweł Laidler  (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie),

Adam Łazowski (Uniwersytet Westminster - Londyn, Wielka Brytania)

Mislav Mataija  (Uniwersytet w Zagrzebiu, Chorwacja)

Janina Pach (Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie)

Sławomir Patyra (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)

Stanisław Piątek (Uniwersytet Warszawski)

Danuta Plecka  (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)

André Saddy (Uniwersytet Federalny Fluminense - Rio de Janeiro, Brazylia)

Piotr Tusiński (Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie)