Indeksacja w bazach danych

Czasopismo  jest indeksowane w następujących bazach danych:

     ERIH PLUS

     CEEOL

     CEJSH

     Proquest

     Index Copernicus ICV 2020: 70.77

     Biblioteka Nauki

 

Katalogi, bibliografie, wyszukiwarki naukowe:

 

     Arianta

     Google Scholar

     MIAR

     Most Wiedzy

     Worldcat

     ZDB