Rocznik Biblioteki Naukowej PAU i PAN

Redaktor naczelny: Agnieszka Fluda-Krokos

„Rocznik Biblioteki Naukowej PAU i PAN w Krakowie” jest ogólnopolskim periodykiem naukowym ukazującym się regularnie od 1956 roku (do 1999 jako „Rocznik Biblioteki Polskiej Akademii Nauk w Krakowie”). Poświęcony jest szeroko rozumianej kulturze piśmienniczej oraz jej funkcjonowaniu w perspektywie historycznej. Tematyka materiałów publikowanych w Roczniku dotyczy przede wszystkim historii wraz z naukami pomocniczymi, historii sztuki (w tym grafiki), historii literatury, historii nauki, bibliologii i prasoznawstwa, omawianych przez badaczy polskich i zagranicznych. Część artykułów i edycji tekstów źródłowych, pisanych również przez pracowników Biblioteki, opartych jest na własnych bogatych zasobach, głównie Zbiorów Specjalnych i Gabinetu Rycin.
Główną (tj. pierwotną) wersją czasopisma jest wydanie drukowane.
W 2006 roku ukazała się bibliografia Wydawnictwa Biblioteki za lata 1856-2006, autorstwa Małgorzaty Kremer i Anny Sroki.

ISSN 1642-2503
e-ISSN 2544-0500
Właściciel czasopisma:
Polska Akademia Umiejętności

Rocznik Biblioteki Naukowej PAU i PAN, Rok LXVIII (2023)

Redaktor naczelny: Agnieszka Fluda-Krokos
Opublikowano online: luty 2024

Artykuły

Ilość
Sortuj według

Od Redakcji

Rocznik Biblioteki Naukowej PAU i PAN, Rok LXVIII (2023), s. 3-7
Data publikacji online: luty 2024

Pamiątki po Wisławie Szymborskiej w zbiorach Biblioteki Naukowej PAU i PAN w Krakowie

Rocznik Biblioteki Naukowej PAU i PAN, Rok LXVIII (2023), s. 9-22
Data publikacji online: luty 2024
DOI 10.4467/25440500RBN.23.001.19327

Materiały i pamiątki po Janie Matejce w zbiorach rękopisów Biblioteki Naukowej PAU i PAN w Krakowie

Rocznik Biblioteki Naukowej PAU i PAN, Rok LXVIII (2023), s. 24-37
Data publikacji online: luty 2024
DOI 10.4467/25440500RBN.23.002.19328

Listy Karola Piotrowicza do Władysława Semkowicza z lat 1924–1938 ze zbiorów Biblioteki Jagiellońskiej w Krakowie

Rocznik Biblioteki Naukowej PAU i PAN, Rok LXVIII (2023), s. 39-60
Data publikacji online: luty 2024
DOI 10.4467/25440500RBN.23.003.19329

Zabawy literackie pracowników Biblioteki Polskiej Akademii Umiejętności: powinszowania imieninowe dla dyrektora Karola Piotrowicza z 1938 r.

Rocznik Biblioteki Naukowej PAU i PAN, Rok LXVIII (2023), s. 61-69
Data publikacji online: luty 2024
DOI 10.4467/25440500RBN.23.004.19330

Madame de Sevigné i król Jan III Sobieski – mistrzyni i mistrz epistolografii francuskiej i polskiej XVII w.

Rocznik Biblioteki Naukowej PAU i PAN, Rok LXVIII (2023), s. 71-97
Data publikacji online: luty 2024
DOI 10.4467/25440500RBN.23.005.19331

Kultura francuska w Polsce w XVIII w. na podstawie kolekcji rękopisów francuskich w Bibliotece Jagiellońskiej

Rocznik Biblioteki Naukowej PAU i PAN, Rok LXVIII (2023), s. 99-106
Data publikacji online: luty 2024
DOI 10.4467/25440500RBN.23.006.19332

„Za pierwszym wstąpieniem ucałowałem ziemię egipską”. J.F. Champollion w Aleksandrii (18 VIII – 14 IX 1828)

Rocznik Biblioteki Naukowej PAU i PAN, Rok LXVIII (2023), s. 107-120
Data publikacji online: luty 2024
DOI 10.4467/25440500RBN.23.007.19333

Antoniego Wagi „Dzienniki podróży” do Egiptu

Rocznik Biblioteki Naukowej PAU i PAN, Rok LXVIII (2023), s. 121-138
Data publikacji online: luty 2024
DOI 10.4467/25440500RBN.23.008.19334

Polscy emigranci polistopadowi w zachodniej Francji i projekt wyprawy portugalskiej z 1833 r.

Rocznik Biblioteki Naukowej PAU i PAN, Rok LXVIII (2023), s. 139-163
Data publikacji online: luty 2024
DOI 10.4467/25440500RBN.23.009.19335

Literatura na łamach prasy polonijnej w Brazylii 1892–1920

Rocznik Biblioteki Naukowej PAU i PAN, Rok LXVIII (2023), s. 165-187
Data publikacji online: luty 2024
DOI 10.4467/25440500RBN.23.010.19336

Aleksandry Czechówny dwie wyprawy „do wód” – do Iwonicza (1875 r.) i Szczawnicy (1880 r.). Wybór z „Dziennika”

Rocznik Biblioteki Naukowej PAU i PAN, Rok LXVIII (2023), s. 189-204
Data publikacji online: luty 2024
DOI 10.4467/25440500RBN.23.011.19337

Teki Bartynowskiego, czyli Materyały do ikonografii królów, zbroi i wojska polskiego

Rocznik Biblioteki Naukowej PAU i PAN, Rok LXVIII (2023), s. 205-222
Data publikacji online: luty 2024
DOI 10.4467/25440500RBN.23.012.19338

Nabytki rękopiśmienne w zbiorach Biblioteki Naukowej PAU i PAN w Krakowie z lat 2013–2018

Rocznik Biblioteki Naukowej PAU i PAN, Rok LXVIII (2023), s. 223-228
Data publikacji online: luty 2024
DOI 10.4467/25440500RBN.23.013.19339

Sprawozdanie z działalności Biblioteki Naukowej PAU i PAN w Krakowie od 1 I 2022 do 31 XII 2022

Rocznik Biblioteki Naukowej PAU i PAN, Rok LXVIII (2023), s. 229-272
Data publikacji online: luty 2024
DOI 10.4467/25440500RBN.23.014.19340

Sprawozdanie z IV Siedleckich Spotkań Archiwoznawczych pt. Zbiory, spuścizny, kolekcje w archiwach i poza archiwami, Siedlce, 25–26 maja 2023 r.

Rocznik Biblioteki Naukowej PAU i PAN, Rok LXVIII (2023), s. 273-274
Data publikacji online: luty 2024
DOI 10.4467/25440500RBN.23.015.19341

Recenzja czasopisma „Mówią Wieki”, numer specjalny 2/2021: Historia Polski i Brazylii / História da Polônia e do Brasil, ISBN 978-83-86156-65-1, 80 s.

Rocznik Biblioteki Naukowej PAU i PAN, Rok LXVIII (2023), s. 275-282
Data publikacji online: luty 2024
DOI 10.4467/25440500RBN.23.016.19342

Rocznica wystawy arcydzieł Albrechta Dürera z przełomu lat 1983/1984

Rocznik Biblioteki Naukowej PAU i PAN, Rok LXVIII (2023), s. 283-289
Data publikacji online: luty 2024
DOI 10.4467/25440500RBN.23.017.19343