Rocznik Biblioteki Naukowej PAU i PAN,2015, 2015

Redaktor naczelny: Karolina Grodziska
Rok wydania: 2015

DWUSETLECIE TOWARZYSTWA NAUKOWEGO KRAKOWSKIEGO

Sortuj według

Józef Łepkowski, Towarzystwo Naukowe Krakowskie i kielecka kolekcja starożytności Tomasza Zielińskiego

Rocznik Biblioteki Naukowej PAU i PAN, 2015, s. 9-18
Data publikacji online: 18 maja 2016
DOI 10.4467/25440500RBN.15.001.6593

Konstanty Tyszkiewicz i jego kontakty z Towarzystwem Naukowym Krakowskim

Rocznik Biblioteki Naukowej PAU i PAN, 2015, s. 19-27
Data publikacji online: 18 maja 2016
DOI 10.4467/25440500RBN.15.002.6594

Wystawa starożytności i zabytków sztuki w Krakowie w 1858 roku. Z „Dziennika” Aleksandry Czechówny

Rocznik Biblioteki Naukowej PAU i PAN, 2015, s. 29-40
Data publikacji online: 18 maja 2016
DOI 10.4467/25440500RBN.15.003.6595

Ofiarodawcy obiektów kartograficznych dla Towarzystwa Naukowego Krakowskiego. Opis i znaczenie zbiorów

Rocznik Biblioteki Naukowej PAU i PAN, 2015, s. 41-48
Data publikacji online: 18 maja 2016
DOI 10.4467/25440500RBN.15.004.6596

Towarzystwo Naukowe Krakowskie i Akademia Umiejętności w badaniach botanicznych Tatr do roku 1914

Rocznik Biblioteki Naukowej PAU i PAN, 2015, s. 49-62
Data publikacji online: 18 maja 2016
DOI 10.4467/25440500RBN.15.005.6597

Portret Jędrzeja Kitowicza, niezwykły dar dla Towarzystwa Naukowego Krakowskiego z 1859 r. i jego konserwacja w 2013 r

Rocznik Biblioteki Naukowej PAU i PAN, 2015, s. 63-68
Data publikacji online: 18 maja 2016
DOI 10.4467/25440500RBN.15.006.6598

Droga do digitalizacji akt Towarzystwa Naukowego Krakowskiego w Archiwum Nauki PAN i PAU

Rocznik Biblioteki Naukowej PAU i PAN, 2015, s. 69-73
Data publikacji online: 18 maja 2016
DOI 10.4467/25440500RBN.15.007.6599

ARTYKUŁY

Postać Józefa Bartłomieja Gherardyniego (ok. 1681–1743), kupca i patrycjusza krakowskiego w świetle jego testamentu z 1732 i pośmiertnego inwentarza z 1743 roku

Rocznik Biblioteki Naukowej PAU i PAN, 2015, s. 75-107
Data publikacji online: 18 maja 2016
DOI 10.4467/25440500RBN.15.008.6600

Ostatnia podróż Johanna Joachima Winckelmanna

Rocznik Biblioteki Naukowej PAU i PAN, 2015, s. 109-126
Data publikacji online: 18 maja 2016
DOI 10.4467/25440500RBN.15.009.6601

Notatki Juliana Aleksandra Bałaszewicza o repertuarze teatralnym w Warszawie w latach 1862–1864 jako źródło do badań nad dziejami teatru polskiego

Rocznik Biblioteki Naukowej PAU i PAN, 2015, s. 127-143
Data publikacji online: 18 maja 2016
DOI 10.4467/25440500RBN.15.010.6602

Potyczka pod Oświęcimiem. Epizod wojny prusko- -austriackiej 1866 roku

Rocznik Biblioteki Naukowej PAU i PAN, 2015, s. 145-164
Data publikacji online: 18 maja 2016
DOI 10.4467/25440500RBN.15.011.6603

Amatorskie stowarzyszenia teatralne w Królestwie Polskim (1890– 1914)

Rocznik Biblioteki Naukowej PAU i PAN, 2015, s. 165-179
Data publikacji online: 18 maja 2016
DOI 10.4467/25440500RBN.15.012.6604

Japonica w archiwaliach po Bronisławie Piłsudskim w Bibliotece Naukowej PAU i PAN w Krakowie (6). Corrigenda do „Japonica…”, cz. 1 i [2])

Rocznik Biblioteki Naukowej PAU i PAN, 2015, s. 181-186
Data publikacji online: 18 maja 2016
DOI 10.4467/25440500RBN.15.013.6605

Zygmunta Grodzińskiego „Dziennik z wyprawy kajakowej po Podolu w 1934 roku”. Część II

Rocznik Biblioteki Naukowej PAU i PAN, 2015, s. 187-216
Data publikacji online: 18 maja 2016
DOI 10.4467/25440500RBN.15.014.6606

„Pomniki Krakowa” Maksymiliana i Stanisława Cerchów z tekstem Feliksa Kopery w 110 rocznicę wydawnictwa

Rocznik Biblioteki Naukowej PAU i PAN, 2015, s. 217-244
Data publikacji online: 18 maja 2016
DOI 10.4467/25440500RBN.15.015.6607

Kilka uwag o twórczości malarza trynitarskiego Johanna Prechtla

Rocznik Biblioteki Naukowej PAU i PAN, 2015, s. 245-258
Data publikacji online: 18 maja 2016
DOI 10.4467/25440500RBN.15.016.6608

Gabinet Rycin Polskiej Akademii Umiejętności – karta z dziejów polskiej historii sztuki

Rocznik Biblioteki Naukowej PAU i PAN, 2015, s. 259-272
Data publikacji online: 18 maja 2016
DOI 10.4467/25440500RBN.15.017.6609

Narzędzia cyfrowe w ekspertyzie odbitek graficznych: zrealizowane projekty oraz możliwości ich rozwinięcia na potrzeby studiów wizualnych

Rocznik Biblioteki Naukowej PAU i PAN, 2015, s. 273-286
Data publikacji online: 18 maja 2016
DOI 10.4467/25440500RBN.15.018.6610

Grafika użytkowa (1991–2013). Historia i działalność Krakowskiej Galerii Ekslibrisu

Rocznik Biblioteki Naukowej PAU i PAN, 2015, s. 287-303
Data publikacji online: 18 maja 2016
DOI 10.4467/25440500RBN.15.019.6611

Recenzja z: Między pokoleniami. Wywiad rzeka – z Profesorem Janem Machnikiem rozmawia Marzena Woźny, Rzeszów 2014

Rocznik Biblioteki Naukowej PAU i PAN, 2015, s. 341-346
Data publikacji online: 18 maja 2016

KRONIKA

Sprawozdanie z działalności Biblioteki Naukowej PAU i PAN w Krakowie za okres od 1 I do 31 XII 2014 r.

Rocznik Biblioteki Naukowej PAU i PAN, 2015, s. 305-328
Data publikacji online: 18 maja 2016

Pamiątki po ,,Ludziach legendowych’’. Dar Anny Żulińskiej dla Zbiorów Specjalnych Biblioteki Naukowej PAU i PAN w Krakowie

Rocznik Biblioteki Naukowej PAU i PAN, 2015, s. 329-334
Data publikacji online: 18 maja 2016

Pamięć Świata. Realizacja programu UNESCO w Bibliotece Naukowej PAU i PAN

Rocznik Biblioteki Naukowej PAU i PAN, 2015, s. 335-340
Data publikacji online: 18 maja 2016

Nekrologia: Renata Żurkowa. Białystok 27 V 1927–Kraków 23 I 2015

Rocznik Biblioteki Naukowej PAU i PAN, 2015, s. 347-352
Data publikacji online: 18 maja 2016