Pamięć Świata. Realizacja programu UNESCO w Bibliotece Naukowej PAU i PAN

Karolina Grodziska-Ożóg

Abstrakt