Rocznik Biblioteki Naukowej PAU i PAN,2016, 2016

Redaktor naczelny: Karolina Grodziska
Rok wydania: 2016

Artykuły

Ilość
Sortuj według

Japonica w archiwaliach po Bronisławie Piłsudskim w Bibliotece Naukowej PAU i PAN w Krakowie (7.). Korespondencja panny K. do Bronisława Piłsudskiego

Rocznik Biblioteki Naukowej PAU i PAN, 2016, s. 161-182
Data publikacji online: 22 lutego 2017
DOI 10.4467/25440500RBN.16.011.6622

Pamiątki po Henryku Sienkiewiczu w zbiorach Biblioteki Naukowej PAU i PAN w Krakowie

Rocznik Biblioteki Naukowej PAU i PAN, 2016, s. 183-194
Data publikacji online: 22 lutego 2017
DOI 10.4467/25440500RBN.16.012.6623

Szwajcarskie stypendium lwowskiej dziennikarki

Rocznik Biblioteki Naukowej PAU i PAN, 2016, s. 195-238
Data publikacji online: 22 lutego 2017
DOI 10.4467/25440500RBN.16.013.6624

Zbiory profesora Mariana Tyrowicza w krakowskich instytucjach

Rocznik Biblioteki Naukowej PAU i PAN, 2016, s. 239-248
Data publikacji online: 22 lutego 2017
DOI 10.4467/25440500RBN.16.014.6625

Kronika

Sprawozdanie z działalności Biblioteki Naukowej PAU i PAN w Krakowie za okres od 1 I do 31 XII 2015 r

Rocznik Biblioteki Naukowej PAU i PAN, 2016, s. 249-272
Data publikacji online: 22 lutego 2017