Rocznik Biblioteki Naukowej PAU i PAN,2016, 2016

Redaktor naczelny: Karolina Grodziska
Rok wydania: 2016

Artykuły

Ilość
Sortuj według

Asortyment księgarski Piotra Dufoura w świetle katalogu z 1793 r.

Rocznik Biblioteki Naukowej PAU i PAN, 2016, s. 91-106
Data publikacji online: 22 lutego 2017
DOI 10.4467/25440500RBN.16.006.6617

Dwie podkrakowskie wyprawy Aleksandry Czechówny. Z „Dziennika” Aleksandry Czechówny

Rocznik Biblioteki Naukowej PAU i PAN, 2016, s. 133-146
Data publikacji online: 22 lutego 2017
DOI 10.4467/25440500RBN.16.009.6620

Heinrich Schliemann w poszukiwaniu pałacu Kleopatry

Rocznik Biblioteki Naukowej PAU i PAN, 2016, s. 107-120
Data publikacji online: 22 lutego 2017
DOI 10.4467/25440500RBN.16.007.6618

Japonica w archiwaliach po Bronisławie Piłsudskim w Bibliotece Naukowej PAU i PAN w Krakowie (7.). Korespondencja panny K. do Bronisława Piłsudskiego

Rocznik Biblioteki Naukowej PAU i PAN, 2016, s. 161-182
Data publikacji online: 22 lutego 2017
DOI 10.4467/25440500RBN.16.011.6622

Książki z księgozbioru Korduli z Komorowskich Potockiej w bibliotece Heleny Dąbczańskiej

Rocznik Biblioteki Naukowej PAU i PAN, 2016, s. 67-90
Data publikacji online: 22 lutego 2017
DOI 10.4467/25440500RBN.16.005.6616

Losy Franciszka Smołukowskiego (1647–1729) pisarza miejskiego krakowskiego oraz jego rodziny w świetle testamentów

Rocznik Biblioteki Naukowej PAU i PAN, 2016, s. 47-66
Data publikacji online: 22 lutego 2017
DOI 10.4467/25440500RBN.16.004.6615

Pamiątki po Henryku Sienkiewiczu w zbiorach Biblioteki Naukowej PAU i PAN w Krakowie

Rocznik Biblioteki Naukowej PAU i PAN, 2016, s. 183-194
Data publikacji online: 22 lutego 2017
DOI 10.4467/25440500RBN.16.012.6623

Patriotyczny prolog Zdzisława Kleszczyńskiego dla teatrów warszawskich na 3 maja 1916 r.

Rocznik Biblioteki Naukowej PAU i PAN, 2016, s. 147-160
Data publikacji online: 22 lutego 2017
DOI 10.4467/25440500RBN.16.010.6621

Proweniencje zespołu dokumentów pergaminowych Biblioteki Naukowej PAU i PAN w Krakowie

Rocznik Biblioteki Naukowej PAU i PAN, 2016, s. 21-35
Data publikacji online: 22 lutego 2017
DOI 10.4467/25440500RBN.16.002.6613

Szwajcarskie stypendium lwowskiej dziennikarki

Rocznik Biblioteki Naukowej PAU i PAN, 2016, s. 195-238
Data publikacji online: 22 lutego 2017
DOI 10.4467/25440500RBN.16.013.6624

U początków polskiej tolerancji

Rocznik Biblioteki Naukowej PAU i PAN, 2016, s. 9-19
Data publikacji online: 22 lutego 2017
DOI 10.4467/25440500RBN.16.001.6612

Wiosna Ludów na sądeckiej prowincji

Rocznik Biblioteki Naukowej PAU i PAN, 2016, s. 121-132
Data publikacji online: 22 lutego 2017
DOI 10.4467/25440500RBN.16.008.6619

XVII-wieczny „ogród zdrowia”. Parnassus medicinalis illustratus w tradycji ilustrowanych kompendiów farmaceutycznych

Rocznik Biblioteki Naukowej PAU i PAN, 2016, s. 37-46
Data publikacji online: 22 lutego 2017
DOI 10.4467/25440500RBN.16.003.6614

Zbiory profesora Mariana Tyrowicza w krakowskich instytucjach

Rocznik Biblioteki Naukowej PAU i PAN, 2016, s. 239-248
Data publikacji online: 22 lutego 2017
DOI 10.4467/25440500RBN.16.014.6625

Kronika

Indeks nazwisk

Rocznik Biblioteki Naukowej PAU i PAN, 2016, s. 291-308
Data publikacji online: 22 lutego 2017

Konserwacja najwartościowszych zabytków języka polskiego z kolekcji Hieronima Łopacińskiego (1860–1906

Rocznik Biblioteki Naukowej PAU i PAN, 2016, s. 277-282
Data publikacji online: 22 lutego 2017

Pamiątka na rocznicę śmierci Miquela de Cervantesa „Historya czyli dzieje i przygody przedziwnego Don Quiszotta z Manszy’’ w Bibliotece Naukowej PAU i PAN w Krakowie

Rocznik Biblioteki Naukowej PAU i PAN, 2016, s. 273-276
Data publikacji online: 22 lutego 2017

Rok 2016 – czas dwóch pięćsetleci

Rocznik Biblioteki Naukowej PAU i PAN, 2016, s. 283-290
Data publikacji online: 22 lutego 2017

Spis ilustracji

Rocznik Biblioteki Naukowej PAU i PAN, 2016, s. 309-312
Data publikacji online: 22 lutego 2017

Sprawozdanie z działalności Biblioteki Naukowej PAU i PAN w Krakowie za okres od 1 I do 31 XII 2015 r

Rocznik Biblioteki Naukowej PAU i PAN, 2016, s. 249-272
Data publikacji online: 22 lutego 2017