Rocznik Biblioteki Naukowej PAU i PAN,Rok LXIII (2018)

Redaktor naczelny: Karolina Grodziska
Rok wydania: 2018

W STULECIE ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI

Sortuj według

„Stanęli w potrzebie”. Służba wojskowa przyszłych członków Polskiej Akademii Umiejętności w latach 1914–1920

Rocznik Biblioteki Naukowej PAU i PAN, Rok LXIII (2018), s. 9-21
Data publikacji online: 2018

„Wojskowa służba moja”. Wspomnienia księdza Jana Twardowskiego, żołnierza 13. Galicyjskiego Pułku Piechoty „Guidobalda Starhemberga”, zwanego „Krakowskimi Dziećmi”

Rocznik Biblioteki Naukowej PAU i PAN, Rok LXIII (2018), s. 23-69
Data publikacji online: 2018

„Przeżywamy wielkie dni dziejowe”. Obraz rodzącego się niepodległego państwa polskiego w „Dzienniczku z czasów wojny 1914–1921” Franciszka Dudy

Rocznik Biblioteki Naukowej PAU i PAN, Rok LXIII (2018), s. 71-118
Data publikacji online: 2018

Jan Kazimierz Tetmajer w świetle spuścizny rękopiśmiennej w Bibliotece Naukowej PAU i PAN w Krakowie

Rocznik Biblioteki Naukowej PAU i PAN, Rok LXIII (2018), s. 119-128
Data publikacji online: 2018

ARTYKUŁY I EDYCJE

Beszowa i Mielec. Przyczynki do ich najdawniejszych dziejów

Rocznik Biblioteki Naukowej PAU i PAN, Rok LXIII (2018), s. 129-152
Data publikacji online: 2018

Kazimierza Dobrowolskiego studia nad osadnictwem w dawnej Polsce

Rocznik Biblioteki Naukowej PAU i PAN, Rok LXIII (2018), s. 153-158
Data publikacji online: 2018

Szlachcic – mieszczaninem. Losy miecznika lubelskiego Józefa Siestrzeńskiego w świetle jego ostatniej woli z 17 czerwca 1652 r.

Rocznik Biblioteki Naukowej PAU i PAN, Rok LXIII (2018), s. 159-173
Data publikacji online: 2018

Ezechiel Cercha miniaturzysta. Z cyklu „Zapomniani mieszkańcy Krakowa”

Rocznik Biblioteki Naukowej PAU i PAN, Rok LXIII (2018), s. 175-181
Data publikacji online: 2018

Józef Julian Sękowski (1800–1858), doktor filozofii Uniwersytetu Jagiellońskiego i członek zagraniczny Towarzystwa Naukowego Krakowskiego

Rocznik Biblioteki Naukowej PAU i PAN, Rok LXIII (2018), s. 183-196
Data publikacji online: 2018

„O Boże zlituj się nad nami, rozpacz bierze patrząc na cierpienia Polaków”. O pomocy emigracji emigrantom

Rocznik Biblioteki Naukowej PAU i PAN, Rok LXIII (2018), s. 197-215
Data publikacji online: 2018

Józef Rydel i jego korespondencja z Erazmem Majewskim

Rocznik Biblioteki Naukowej PAU i PAN, Rok LXIII (2018), s. 217-253
Data publikacji online: 2018

Problematyka oświatowa na łamach czasopisma „Krakus” (1891–1895)

Rocznik Biblioteki Naukowej PAU i PAN, Rok LXIII (2018), s. 255-265
Data publikacji online: 2018

Zbiory artystyczno-historyczne Niedzielskich ze Śledziejowic

Rocznik Biblioteki Naukowej PAU i PAN, Rok LXIII (2018), s. 267-289
Data publikacji online: 2018

Książki Jana de Wittego i jego syna Józefa w bibliotece Heleny Dąbczańskiej

Rocznik Biblioteki Naukowej PAU i PAN, Rok LXIII (2018), s. 291-318
Data publikacji online: 2018

Rękopisy autorskie dwóch patriotycznych wierszy Jana Lechonia

Rocznik Biblioteki Naukowej PAU i PAN, Rok LXIII (2018), s. 319-332
Data publikacji online: 2018

Szczęsny Mysłowicz, filmowy dokumentalista międzywojennego Krakowa

Rocznik Biblioteki Naukowej PAU i PAN, Rok LXIII (2018), s. 333-346
Data publikacji online: 2018

Krzysztof Skórczewski. Autoportret. 70-lecie urodzin artysty

Rocznik Biblioteki Naukowej PAU i PAN, Rok LXIII (2018), s. 347-355
Data publikacji online: 2018

KRONIKA

Sprawozdanie z działalności Biblioteki Naukowej PAU i PAN w Krakowie za okres od 1 I do 31 XII 2017 r

Rocznik Biblioteki Naukowej PAU i PAN, Rok LXIII (2018), s. 357-380
Data publikacji online: 2018

Wyszukiwanie wizualne w obiegu kultury: strategie projektowe, przykład systemu PrintExplorer

Rocznik Biblioteki Naukowej PAU i PAN, Rok LXIII (2018), s. 381-387
Data publikacji online: 2018

Henryk Bukowski i jego dar. W 130. rocznicę ofiarowania

Rocznik Biblioteki Naukowej PAU i PAN, Rok LXIII (2018), s. 389-392
Data publikacji online: 2018