Wyszukiwanie wizualne w obiegu kultury: strategie projektowe, przykład systemu PrintExplorer

Anna Olszewska,

Joanna Gancarczyk

Abstrakt