Artykuły

Ilość
Sortuj według

Materiały do dziejów kasaty zakonu jezuitów w 1773 r. i początków działalności KEN w Bibliotece Naukowej PAU i PAN i Bibliotece Książąt Czartoryskich w Krakowie

Rocznik Biblioteki Naukowej PAU i PAN, Rok LXV (2020), s. 9-20
Data publikacji online: 2020
DOI 10.4467/25440500RBN.20.002.14161

 Z Górnych Węgier do Krakowa. Sylwester Joanelli – kariera Włocha, dzierżawcy zamku niedzickiego

Rocznik Biblioteki Naukowej PAU i PAN, Rok LXV (2020), s. 21-36
Data publikacji online: 2020
DOI 10.4467/25440500RBN.20.003.14162

„Wierzę, że i ja mam wyznaczoną pewną rolę na ziemi”. Nieznane listy Jana Otrębskiego do Jana Rozwadowskiego w Bibliotece Naukowej PAU i PAN w Krakowie

Rocznik Biblioteki Naukowej PAU i PAN, Rok LXV (2020), s. 37-70
Data publikacji online: 2020
DOI 10.4467/25440500RBN.20.004.14163

Rękopisy wierszy Kajetana Koźmiana w zbiorach Biblioteki Naukowej PAU i PAN w Krakowie

Rocznik Biblioteki Naukowej PAU i PAN, Rok LXV (2020), s. 71-81
Data publikacji online: 2020
DOI 10.4467/25440500RBN.20.005.14164

Polskie badania botaniczne i mykologiczne w Karpatach Wschodnich do roku 1918. Zarys problematyki

Rocznik Biblioteki Naukowej PAU i PAN, Rok LXV (2020), s. 83-104
Data publikacji online: 2020
DOI 10.4467/25440500RBN.20.006.14165

„Z żarów nad Nilem w ogień rewolucji nad Wisłą”. Izydor Kajetan Wysłouch (1869–1937) i jego działalność społeczna

Rocznik Biblioteki Naukowej PAU i PAN, Rok LXV (2020), s. 105-113
Data publikacji online: 2020
DOI 10.4467/25440500RBN.20.007.14166

Japonica w Archiwaliach po Bronisławie Piłsudskim w Bibliotece PAU i PAN w Krakowie (9). Fujihiko Sekiba i jego przesyłka

Rocznik Biblioteki Naukowej PAU i PAN, Rok LXV (2020), s. 115-130
Data publikacji online: 2020
DOI 10.4467/25440500RBN.20.008.14167

Maksymilian Cercha malarz Tatr. Z cyklu „Zapomniani mieszkańcy Krakowa”

Rocznik Biblioteki Naukowej PAU i PAN, Rok LXV (2020), s. 131-139
Data publikacji online: 2020
DOI 10.4467/25440500RBN.20.009.14168

„Gawędy o utraconym gnieździe – Boży Rok”. Wspomnienie Anny Jałbrzykowskiej z Ujazdu

Rocznik Biblioteki Naukowej PAU i PAN, Rok LXV (2020), s. 141-168
Data publikacji online: 2020
DOI 10.4467/25440500RBN.20.010.14169

„Powraca do nas dawne życie”…  Doświadczenie pamięci w opowiadaniach Zygmunta Haupta

Rocznik Biblioteki Naukowej PAU i PAN, Rok LXV (2020), s. 169- 186
Data publikacji online: 2020
DOI 10.4467/25440500RBN.20.011.14170

Fantastyka, groza, panestetyzm i antyestetyzm w poglądach i twórczości Howarda Phillipsa Lovecrafta

Rocznik Biblioteki Naukowej PAU i PAN, Rok LXV (2020), s. 187-200
Data publikacji online: 2020
DOI 10.4467/25440500RBN.20.012.14171

Wybrana twórczość piśmiennicza architektów związanych z Politechniką Lwowską. Studium na podstawie badań zbiorów Biblioteki Politechniki Krakowskiej sprzed 1945 roku

Rocznik Biblioteki Naukowej PAU i PAN, Rok LXV (2020), s. 201-219
Data publikacji online: 2020
DOI 10.4467/25440500RBN.20.013.14172

Kronika

Sprawozdanie z działalności Biblioteki Naukowej PAU i PAN w Krakowie za okres od 1 I do 31 XII 2019 r.

Rocznik Biblioteki Naukowej PAU i PAN, Rok LXV (2020), s. 221-255
Data publikacji online: 2020
DOI 10.4467/25440500RBN.20.014.14173

Podsumowanie pierwszego pięciolecia aktywności profilu Facebook Biblioteki Naukowej PAU i PAN w Krakowie

Rocznik Biblioteki Naukowej PAU i PAN, Rok LXV (2020), s. 257-262
Data publikacji online: 2020
DOI 10.4467/25440500RBN.20.015.14174

Wspomnienia

Stanisława Brodzicka (Łosice 6 XI 1933 – Kraków 6 IX 2020)

Rocznik Biblioteki Naukowej PAU i PAN, Rok LXV (2020), s. 263-264
Data publikacji online: 2020
DOI 10.4467/25440500RBN.20.016.14175