ARTYKUŁY I EDYCJE

Sortuj według

Książę świdnicko-jaworski Bolko II Mały a zakon cysterski

Rocznik Biblioteki Naukowej PAU i PAN, Rok LXVI (2021), s. 11-22
Data publikacji online: 2021
DOI 10.4467/25440500RBN.21.002.16084

Początki Wielkiej Emigracji. Polacy w Besançon w latach 1832–1833

Rocznik Biblioteki Naukowej PAU i PAN, Rok LXVI (2021), s. 23-47
Data publikacji online: 2021
DOI 10.4467/25440500RBN.21.003.16085

Mikołaja Wisłockiego fragment „Dziennika podróży z Neapolu do Afryki i wyprawa z Kairu do Górnego Egiptu aż ku granicom Abisynii” (1844/1845)

Rocznik Biblioteki Naukowej PAU i PAN, Rok LXVI (2021), s. 49-60
Data publikacji online: 2021
DOI 10.4467/25440500RBN.21.004.16086

Zasługi Eustachego Wołoszczaka w badaniach botanicznych Karpat

Rocznik Biblioteki Naukowej PAU i PAN, Rok LXVI (2021), s. 61-74
Data publikacji online: 2021
DOI 10.4467/25440500RBN.21.005.16087

Czy warto było? Umowa krakowska z 18 września 1891 r. O przyczynach oraz pokładanych w niej nadziejach i skutkach

Rocznik Biblioteki Naukowej PAU i PAN, Rok LXVI (2021), s. 75-96
Data publikacji online: 2021
DOI 10.4467/25440500RBN.21.006.16088

Darczyńcy i ich dary dla Towarzystwa Naukowego Krakowskiego, Biblioteki AU, Biblioteki PAU oraz Biblioteki Naukowej PAU i PAN

Rocznik Biblioteki Naukowej PAU i PAN, Rok LXVI (2021), s. 97-130
Data publikacji online: 2021
DOI 10.4467/25440500RBN.21.007.16089

Matryce Stanisława Dawskiego (1905–1990) w zbiorach Biblioteki Naukowej PAU i PAN w Krakowie

Rocznik Biblioteki Naukowej PAU i PAN, Rok LXVI (2021), s. 107-129
Data publikacji online: 2021
DOI 10.4467/25440500RBN.21.008.16090

Antoni Teslar – kuchmistrz znany i nieznany

Rocznik Biblioteki Naukowej PAU i PAN, Rok LXVI (2021), s. 125-154
Data publikacji online: 2021
DOI 10.4467/25440500RBN.21.009.16091

Anny Treiderowej „Kabaret pod zdechłym kornikiem”

Rocznik Biblioteki Naukowej PAU i PAN, Rok LXVI (2021), s. 161-176
Data publikacji online: 2021
DOI 10.4467/25440500RBN.21.010.16092

„Zabawki poetyckie niektórych kawalerów (i dam) Akademiey”. Żartobliwe utwory pracowników Biblioteki PAN w Krakowie z lat 60., 70. i 80. XX w.

Rocznik Biblioteki Naukowej PAU i PAN, Rok LXVI (2021), s. 177-202
Data publikacji online: 2021
DOI 10.4467/25440500RBN.21.011.16093

Krystyna Leżańska (Kraków 20 IX 1942 – Kraków 14 II 2021)

Rocznik Biblioteki Naukowej PAU i PAN, Rok LXVI (2021), s. 257-258
Data publikacji online: 2021
DOI 10.4467/25440500RBN.21.016.16098

KRONIKA

Sprawozdanie z działalności Biblioteki Naukowej PAU i PAN w Krakowie za okres od 1 I do 31 XII 2020 r.

Rocznik Biblioteki Naukowej PAU i PAN, Rok LXVI (2021), s. 203-240
Data publikacji online: 2021
DOI 10.4467/25440500RBN.21.012.16094

Rośliny i zwierzęta. Atlasy historii naturalnej w epoce Linneusza. Wystawa zorganizowana w Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, 6 maja – 15 sierpnia 2021 r.

Rocznik Biblioteki Naukowej PAU i PAN, Rok LXVI (2021), s. 241-246
Data publikacji online: 2021
DOI 10.4467/25440500RBN.21.013.16095

Najnowsze prace Iwony Ornatowskiej-Semkowicz dla Gabinetu Rycin

Rocznik Biblioteki Naukowej PAU i PAN, Rok LXVI (2021), s. 247-252
Data publikacji online: 2021
DOI 10.4467/25440500RBN.21.014.16096

Recenzja książki: Wojciech Narębski, „Saga rodu Narębskich”, red. Maciej Łyszczarz, Marzena Włodek, Archiwum Nauki PAN i PAU, Kraków 2020

Rocznik Biblioteki Naukowej PAU i PAN, Rok LXVI (2021), s. 253-256
Data publikacji online: 2021
DOI 10.4467/25440500RBN.21.015.16097