Kontakt z redakcją

Biblioteka Naukowa PAU i PAN w Krakowie
ul. Sławkowska 17
31- 016 Kraków
tel. 12 422 29 15
tel. 12 431 00 21
biblioteka@pau.krakow.pl