Indeksacja w bazach danych

PBB - Polska Bibliografia Bibliologiczna
ICI Journals Master List 2016: 62.19
PBN - Polska Bibliografia Naukowa
CEJSH