Lista recenzentów

Recenzenci 2022: 

Magdalena Adamska (Biblioteka Naukowa PAU i PAN w Krakowie),

Ewa Danowska (Polska Akademia Umiejęteności),

Janusz Pezda (Uniwersytet Jagielloński, Wydział Historyczny; Muzeum Narodowe w Krakowie),

Krzysztof Walczak (Akademia Kaliska im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego; Instytut Interdyscyplinarnych Badań Historycznych)

 

Recenzenci 2021:

Ewa Danowska (Polska Akademia Umiejęteności),

Anna Gruca (Uniwersytet Jagielloński, Wydział zarządzania i Komunikacji Społecznej; Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk),

Krzysztof  Ożóg (Uniwersytet Jagielloński, Wydział Historyczny),

Janusz Pezda (Uniwersytet Jagielloński, Wydział Historyczny; Muzeum Narodowe w Krakowie).

 

Recenzenci 2020:

Kamila Follprecht (Archiwum Narodowe w Krakowie),

Anna Gruca (Uniwersytet Jagielloński, Wydział zarządzania i Komunikacji Społecznej; Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk),

Janusz Pezda (Uniwersytet Jagielloński, Wydział Historyczny; Muzeum Narodowe w Krakowie),

Aleksander Wójtowicz (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie; Wydział Filologiczny),

Dominik Ziarkowski (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie; Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości).

 

Lista recenzentów Rocznika Biblioteki w latach 2017-2018:
 
Ewa Danowska (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Wydział Humanistyczny),

Dr Karolina Grodziska (Biblioteka Naukowa Polskiej Akademii Umiejętności i Polskiej Akademii Nauk w Krakowie) 

Stanisław Grodziski (Uniwersytet Jagielloński, Wydział Historyczny),

Anna Gruca (Uniwersytet Jagielloński, Wydział zarządzania i Komunikacji Społecznej; Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk),

Janusz Pezda (Uniwersytet Jagielloński, Wydział Historyczny; Muzeum Narodowe w Krakowie),

Zdzisław Pietrzyk ((Uniwersytet Jagielloński, Wydział zarządzania i Komunikacji Społecznej; Uniwersytet Jagielloński; Biblioteka Jagiellońska) 

 

Lista recenzentów Rocznika Biblioteki w latach 2015-2016:

Ewa Danowska (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Wydział Humanistyczny),

Halina Florkowska-Frančić (Uniwersytet Jagielloński, Wydział Historyczny),

Stanisław Grodziski (Uniwersytet Jagielloński, Wydział Historyczny),

Anna Gruca (Uniwersytet Jagielloński, Wydział zarządzania i Komunikacji Społecznej),

Marian Małecki (Uniwersytet Jagielloński, Wydział Prawa i Administracji),

Wojciech Rojek (Uniwersytet Jagielloński, Wydział Historyczny),

Jerzy Wyrozumski (Uniwersytet Jagielloński, Wydział Historyczny),

Kazimierz Ożóg (Uniwersytet Opolski, Wydział Nauk Społecznych).