Lista recenzentów

Lista recenzentów Rocznika Biblioteki w latach 2015-2016

 

Ewa Danowska (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Wydział Humanistyczny)

Halina Florkowska-Frančić (Uniwersytet Jagielloński, Wydział Historyczny)

Stanisław Grodziski (Uniwersytet Jagielloński, Wydział Historyczny)

Anna Gruca (Uniwersytet Jagielloński, Wydział zarządzania i Komunikacji Społecznej)

Marian Małecki (Uniwersytet Jagielloński, Wydział Prawa i Administracji)

Wojciech Rojek (Uniwersytet Jagielloński, Wydział Historyczny)

Jerzy Wyrozumski (Uniwersytet Jagielloński, Wydział Historyczny)

Kazimierz Ożóg (Uniwersytet Opolski, Wydział Nauk Społecznych)