Kolegium redakcyjne

Ewa Danowska (Tarnowska Szkoła Wyższa; Biblioteka Naukowa Polskiej Akademii Umiejętności i Polskiej Akademii Nauk w Krakowie)

Agnieszka Fluda-Krokos  (Biblioteka Naukowa Polskiej Akademii Umiejętności i Polskiej Akademii Nauk w Krakowie) – red. nacz.

Karolina Grodziska  (Biblioteka Naukowa Polskiej Akademii Umiejętności i Polskiej Akademii Nauk w Krakowie) – zast. red. nacz

Wojciech Lipowski (Biblioteka Naukowa Polskiej Akademii Umiejętności i Polskiej Akademii Nauk w Krakowie)

Anna Olszewska (Biblioteka Naukowa Polskiej Akademii Umiejętności i Polskiej Akademii Nauk w Krakowie)