Kolegium redakcyjne

dr Agnieszka Fluda-Krokos (redaktor naczelny)
dr hab. Ewa Danowska
prof. Julian Dybiec
mgr Joanna M. Dziewulska
prof. Irena Homola Skąpska
prof. Jan M. Małecki
prof. Jacek Purchla
mgr Krystyna Szymurowa (redaktor)