Rada naukowa

1. Prof. Andrzej Borowski

2. Prof. Julian Dybiec

3. Prof. Irena Homola-Skąpska

 

4. Dr hab. Wojciech Krawczuk

5. Prof. Jan M. Małecki

6. Prof. Adam Małkiewicz

7. Dr Grzegorz Nieć

8. Prof. Jacek Purchla

9. Prof. Jerzy Wyrozumski

10. Prof. István Kovacs (Węgry)

11. Ryszard Löw (Izrael)