Rada naukowa

Valentyna Bochkovska (Museum of Book and Printing of Ukraine, Ukraina),

Andrzej Borowski  (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Akademia Nauk Stosowanych w Tarnowie),

Julian Dybiec (prac. em. Uniwersytetu Jagiellońskiego; Wydział Historyczny),

Kazimierz Karolczak (prac. em. Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Kraków),

István Kovacs (Węgry; członek Polskiej Akademii Umiejętności; em. prac. nauk. Węgierskiej Akademii Nauk),

Wojciech Krawczuk (Uniwersytet Jagielloński; Wydział Historyczny),

Ryszard Löw (Izrael; członek Polskiej Akademii Umiejętności),

Grzegorz Nieć (Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie; Instytut Nauk o Informacji),

Jacek Purchla (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie; Międzynarodowe Centrum Kultury)