Rocznik Biblioteki Naukowej PAU i PAN

Redaktor naczelny: Agnieszka Fluda-Krokos

„Rocznik Biblioteki Naukowej PAU i PAN w Krakowie” jest ogólnopolskim periodykiem naukowym ukazującym się regularnie od 1956 roku (do 1999 jako „Rocznik Biblioteki Polskiej Akademii Nauk w Krakowie”). Poświęcony jest szeroko rozumianej kulturze piśmienniczej oraz jej funkcjonowaniu w perspektywie historycznej. Tematyka materiałów publikowanych w Roczniku dotyczy przede wszystkim historii wraz z naukami pomocniczymi, historii sztuki (w tym grafiki), historii literatury, historii nauki, bibliologii i prasoznawstwa, omawianych przez badaczy polskich i zagranicznych. Część artykułów i edycji tekstów źródłowych, pisanych również przez pracowników Biblioteki, opartych jest na własnych bogatych zasobach, głównie Zbiorów Specjalnych i Gabinetu Rycin.
Główną (tj. pierwotną) wersją czasopisma jest wydanie drukowane.
W 2006 roku ukazała się bibliografia Wydawnictwa Biblioteki za lata 1856-2006, autorstwa Małgorzaty Kremer i Anny Sroki.

ISSN 1642-2503
e-ISSN 2544-0500
Właściciel czasopisma:
Polska Akademia Umiejętności

Rocznik Biblioteki Naukowej PAU i PAN, Rok LXVII (2022)

Redaktor naczelny: Agnieszka Fluda-Krokos
Opublikowano online: 2022

PATRONI ROKU 2022

Sortuj według

Starodruki i rękopisy związane z Józefem Wybickim w zbiorach Biblioteki Naukowej PAU i PAN w Krakowie

Rocznik Biblioteki Naukowej PAU i PAN, Rok LXVII (2022), s. 7-26
Data publikacji online: 2022
DOI 10.4467/25440500RBN.22.002.17357

Rękopisy i pamiątki po Marii Konopnickiej w zbiorach Biblioteki Naukowej PAU i PAN w Krakowie

Rocznik Biblioteki Naukowej PAU i PAN, Rok LXVII (2022), s. 27-36
Data publikacji online: 2022
DOI 10.4467/25440500RBN.22.003.17358

ARTYKUŁY I EDYCJE

Polityka księcia świdnicko-jaworskiego Bolka II Małego wobec zakonu joannitów

Rocznik Biblioteki Naukowej PAU i PAN, Rok LXVII (2022), s. 37-46
Data publikacji online: 2022
DOI 10.4467/25440500RBN.22.004.17359

La Pierre Eternelle ou soit La Glaura Augurelli Philosofi Angli. Tajemnice recepty w Księdze kabał królowej Sobieskiej w rękopisie 2284 Biblioteki Jagiellońskiej

Rocznik Biblioteki Naukowej PAU i PAN, Rok LXVII (2022), s. 47-56
Data publikacji online: 2022
DOI 10.4467/25440500RBN.22.005.17360

Pożegnalny wykład Józefa Juliana Sękowskiego, Uniwersytet w Sankt Petersburgu, 1847

Rocznik Biblioteki Naukowej PAU i PAN, Rok LXVII (2022), s. 57-70
Data publikacji online: 2022
DOI 10.4467/25440500RBN.22.006.17361

Dawne fotografie dotyczące życia i twórczości Jana Matejki w zbiorach Archiwum Narodowego w Krakowie

Rocznik Biblioteki Naukowej PAU i PAN, Rok LXVII (2022), s. 71-84
Data publikacji online: 2022
DOI 10.4467/25440500RBN.22.007.17362

Od drukowania rycin przez faksymilowanie starodruków do bartynotypii numizmatów, czyli o paskach i pracach Władysława Bartynowskiego

Rocznik Biblioteki Naukowej PAU i PAN, Rok LXVII (2022), s. 85-101
Data publikacji online: 2022
DOI 10.4467/25440500RBN.22.008.17363

Japonica w archiwaliach po Bronisławie Piłsudskim w Bibliotece Naukowej PAU i PAN w Krakowie (10). Motonaga Murao i jego kartka pocztowa

Rocznik Biblioteki Naukowej PAU i PAN, Rok LXVII (2022), s. 103-110
Data publikacji online: 2022
DOI 10.4467/25440500RBN.22.009.17364

„Rękopisy kozackie”. Z dziejów zasobu rękopiśmiennego Biblioteki Naukowej PAU i PAN w Krakowie

Rocznik Biblioteki Naukowej PAU i PAN, Rok LXVII (2022), s. 111-121
Data publikacji online: 2022
DOI 10.4467/25440500RBN.22.010.17365

KRONIKA

Sprawozdanie z działalności Biblioteki Naukowej PAU i PAN w Krakowie za okres od 1 I do 31 XII 2021 r.

Rocznik Biblioteki Naukowej PAU i PAN, Rok LXVII (2022), s. 123-157
Data publikacji online: 2022
DOI 10.4467/25440500RBN.22.011.17366

Sprawozdanie z ogólnopolskiej konferencji naukowej Spuścizny w zbiorach archiwalnych, bibliotecznych i muzealnych bazą źródłową w badaniach biograficznych, Kalisz, 22–23 IX 2022

Rocznik Biblioteki Naukowej PAU i PAN, Rok LXVII (2022), s. 159-164
Data publikacji online: 2022
DOI 10.4467/25440500RBN.22.012.17367

Wystawa Wenus. Schulz/Cranach. Kordegarda. Galeria Narodowego Centrum Kultury, Warszawa, 4–29 VIII 2022

Rocznik Biblioteki Naukowej PAU i PAN, Rok LXVII (2022), s. 165-168
Data publikacji online: 2022
DOI 10.4467/25440500RBN.22.013.17368

Recenzja książki Renaty Suchowiejko Muzyczny Paryż à la polonaise w okresie międzywojennym. Artyści – wydarzenia – konteksty, Ksiegarnia Akademicka, Kraków 2020, 530 s.

Rocznik Biblioteki Naukowej PAU i PAN, Rok LXVII (2022), s. 169-177
Data publikacji online: 2022
DOI 10.4467/25440500RBN.22.014.17369

Jacek Kręcina (Kraków 8 VIII 1940 – Kraków 18 III 2022)

Rocznik Biblioteki Naukowej PAU i PAN, Rok LXVII (2022), s. 179-182
Data publikacji online: 2022
DOI 10.4467/25440500RBN.22.015.17370