Rocznik Biblioteki Naukowej PAU i PAN

Redaktor naczelny: Agnieszka Fluda-Krokos

„Rocznik Biblioteki Naukowej PAU i PAN w Krakowie” jest ogólnopolskim periodykiem naukowym ukazującym się regularnie od 1956 roku (do 1999 jako „Rocznik Biblioteki Polskiej Akademii Nauk w Krakowie”). Poświęcony jest szeroko rozumianej kulturze piśmienniczej oraz jej funkcjonowaniu w perspektywie historycznej. Tematyka materiałów publikowanych w Roczniku dotyczy przede wszystkim historii wraz z naukami pomocniczymi, historii sztuki (w tym grafiki), historii literatury, historii nauki, bibliologii i prasoznawstwa, omawianych przez badaczy polskich i zagranicznych. Część artykułów i edycji tekstów źródłowych, pisanych również przez pracowników Biblioteki, opartych jest na własnych bogatych zasobach, głównie Zbiorów Specjalnych i Gabinetu Rycin.
Główną (tj. pierwotną) wersją czasopisma jest wydanie drukowane.
W 2006 roku ukazała się bibliografia Wydawnictwa Biblioteki za lata 1856-2006, autorstwa Małgorzaty Kremer i Anny Sroki.

ISSN 0079-3140
e-ISSN 2544-0500
Właściciel czasopisma:
Polska Akademia Umiejętności

Rocznik Biblioteki Naukowej PAU i PAN, 2016, 2016

Redaktor naczelny: Karolina Grodziska
Opublikowano online: 22 lutego 2017

Artykuły

Ilość
Sortuj według

Zbiory profesora Mariana Tyrowicza w krakowskich instytucjach

Rocznik Biblioteki Naukowej PAU i PAN, 2016, s. 239-248
Data publikacji online: 22 lutego 2017
DOI 10.4467/25440500RBN.16.014.6625

XVII-wieczny „ogród zdrowia”. Parnassus medicinalis illustratus w tradycji ilustrowanych kompendiów farmaceutycznych

Rocznik Biblioteki Naukowej PAU i PAN, 2016, s. 37-46
Data publikacji online: 22 lutego 2017
DOI 10.4467/25440500RBN.16.003.6614

Wiosna Ludów na sądeckiej prowincji

Rocznik Biblioteki Naukowej PAU i PAN, 2016, s. 121-132
Data publikacji online: 22 lutego 2017
DOI 10.4467/25440500RBN.16.008.6619

U początków polskiej tolerancji

Rocznik Biblioteki Naukowej PAU i PAN, 2016, s. 9-19
Data publikacji online: 22 lutego 2017
DOI 10.4467/25440500RBN.16.001.6612

Szwajcarskie stypendium lwowskiej dziennikarki

Rocznik Biblioteki Naukowej PAU i PAN, 2016, s. 195-238
Data publikacji online: 22 lutego 2017
DOI 10.4467/25440500RBN.16.013.6624

Proweniencje zespołu dokumentów pergaminowych Biblioteki Naukowej PAU i PAN w Krakowie

Rocznik Biblioteki Naukowej PAU i PAN, 2016, s. 21-35
Data publikacji online: 22 lutego 2017
DOI 10.4467/25440500RBN.16.002.6613

Patriotyczny prolog Zdzisława Kleszczyńskiego dla teatrów warszawskich na 3 maja 1916 r.

Rocznik Biblioteki Naukowej PAU i PAN, 2016, s. 147-160
Data publikacji online: 22 lutego 2017
DOI 10.4467/25440500RBN.16.010.6621

Pamiątki po Henryku Sienkiewiczu w zbiorach Biblioteki Naukowej PAU i PAN w Krakowie

Rocznik Biblioteki Naukowej PAU i PAN, 2016, s. 183-194
Data publikacji online: 22 lutego 2017
DOI 10.4467/25440500RBN.16.012.6623

Losy Franciszka Smołukowskiego (1647–1729) pisarza miejskiego krakowskiego oraz jego rodziny w świetle testamentów

Rocznik Biblioteki Naukowej PAU i PAN, 2016, s. 47-66
Data publikacji online: 22 lutego 2017
DOI 10.4467/25440500RBN.16.004.6615

Książki z księgozbioru Korduli z Komorowskich Potockiej w bibliotece Heleny Dąbczańskiej

Rocznik Biblioteki Naukowej PAU i PAN, 2016, s. 67-90
Data publikacji online: 22 lutego 2017
DOI 10.4467/25440500RBN.16.005.6616

Japonica w archiwaliach po Bronisławie Piłsudskim w Bibliotece Naukowej PAU i PAN w Krakowie (7.). Korespondencja panny K. do Bronisława Piłsudskiego

Rocznik Biblioteki Naukowej PAU i PAN, 2016, s. 161-182
Data publikacji online: 22 lutego 2017
DOI 10.4467/25440500RBN.16.011.6622

Heinrich Schliemann w poszukiwaniu pałacu Kleopatry

Rocznik Biblioteki Naukowej PAU i PAN, 2016, s. 107-120
Data publikacji online: 22 lutego 2017
DOI 10.4467/25440500RBN.16.007.6618

Dwie podkrakowskie wyprawy Aleksandry Czechówny. Z „Dziennika” Aleksandry Czechówny

Rocznik Biblioteki Naukowej PAU i PAN, 2016, s. 133-146
Data publikacji online: 22 lutego 2017
DOI 10.4467/25440500RBN.16.009.6620

Asortyment księgarski Piotra Dufoura w świetle katalogu z 1793 r.

Rocznik Biblioteki Naukowej PAU i PAN, 2016, s. 91-106
Data publikacji online: 22 lutego 2017
DOI 10.4467/25440500RBN.16.006.6617

Kronika

Sprawozdanie z działalności Biblioteki Naukowej PAU i PAN w Krakowie za okres od 1 I do 31 XII 2015 r

Rocznik Biblioteki Naukowej PAU i PAN, 2016, s. 249-272
Data publikacji online: 22 lutego 2017

Spis ilustracji

Rocznik Biblioteki Naukowej PAU i PAN, 2016, s. 309-312
Data publikacji online: 22 lutego 2017

Rok 2016 – czas dwóch pięćsetleci

Rocznik Biblioteki Naukowej PAU i PAN, 2016, s. 283-290
Data publikacji online: 22 lutego 2017

Pamiątka na rocznicę śmierci Miquela de Cervantesa „Historya czyli dzieje i przygody przedziwnego Don Quiszotta z Manszy’’ w Bibliotece Naukowej PAU i PAN w Krakowie

Rocznik Biblioteki Naukowej PAU i PAN, 2016, s. 273-276
Data publikacji online: 22 lutego 2017

Konserwacja najwartościowszych zabytków języka polskiego z kolekcji Hieronima Łopacińskiego (1860–1906

Rocznik Biblioteki Naukowej PAU i PAN, 2016, s. 277-282
Data publikacji online: 22 lutego 2017

Indeks nazwisk

Rocznik Biblioteki Naukowej PAU i PAN, 2016, s. 291-308
Data publikacji online: 22 lutego 2017