Rocznik Kognitywistyczny

Redaktor naczelna: Marta Siedlecka
Zespół redakcyjny: Aleksander Smywiński-Pohl Błażej Skrzypulec Adrianna Smurzyńska Michał Klincewicz

Rocznik Kognitywistyczny to recenzowane czasopismo ukazujące się w wersji elektronicznej w trybie otwartego dostępu. Rocznik Kognitywistyczny zawiera artykuły z następujących dziedzin wiedzy: sztuczna inteligencja, lingwistyka obliczeniowa, językoznawstwo, filozofia umysłu, filozofia języka, logika w ujęciu kognitywnym, psychologia poznawcza, neuropsychologia, neuronauka. Publikowane są oryginalne artykuły zarówno empiryczne, jak i teoretyczne.

ISSN 1689-927X
e-ISSN 2084-3895
Punkty MEiN: 5
Właściciel czasopisma:
Instytut Filozofii Uniwersytetu Jagiellońskiego; Instytut Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.
Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.
Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line