Rocznik Kognitywistyczny,2008, Tom 2

Redaktor naczelna: Aleksander Smywiński-Pohl
Rok wydania: 2008
Redaktorzy tomu: Leopold Hess, Tomasz Konik Aleksander Pohl, Marta Siedlecka, Jadwiga Sitnicka

Artykuły

Ilość
Sortuj według

Interdyscyplinarne podejście do badań mechanizmów uwagi jako model badawczy dla kognitywistyki?

Rocznik Kognitywistyczny, 2008, Tom 2, s. 9-16
Data publikacji online: 2008

Specyficzne typy reprezentacji umysłowych: reprezentacje linearne

Rocznik Kognitywistyczny, 2008, Tom 2, s. 17-22
Data publikacji online: 2008

Rozumienie i odtwarzanie tekstów oraz rozumienie języka figuratywnego przez chorych z wczesnymi zespołami otępiennymi

Rocznik Kognitywistyczny, 2008, Tom 2, s. 23-30
Data publikacji online: 2008

Nastawienie w rozwiązywaniu zadania selekcyjnego Wasona. Nowe ujęcie

Rocznik Kognitywistyczny, 2008, Tom 2, s. 31-36
Data publikacji online: 13 lipca 2008

Funkcjonalizm obliczeniowy – kilka uwag z perspektywy ewolucyjnej

Rocznik Kognitywistyczny, 2008, Tom 2, s. 37-44
Data publikacji online: 2008

Wpływ afektywnego poprzedzania zdjęciami bodźców fobiotwórczych na ocenę neutralnych bodźców

Rocznik Kognitywistyczny, 2008, Tom 2, s. 45-52
Data publikacji online: 2008

Co kryje się pod pojęciem teorii umysłu oraz jak ją badać?

Rocznik Kognitywistyczny, 2008, Tom 2, s. 53-60
Data publikacji online: 13 lipca 2008

Teleologiczne neurony, czyli o możliwej przydatności filozofii dla kognitywistyki

Rocznik Kognitywistyczny, 2008, Tom 2, s. 61-66
Data publikacji online: 2008

Liczący umysł. O mechanizmach poznawczych warunkujących wykonywanie prostych obliczeń

Rocznik Kognitywistyczny, 2008, Tom 2, s. 67-76
Data publikacji online: 2008

Płynna uwaga. Projekt badań dotyczących ruchu płynnego podążania i funkcjonowania uwagi wzrokowej

Rocznik Kognitywistyczny, 2008, Tom 2, s. 77-84
Data publikacji online: 2008

Metoda lezyjna jako implementacja modularnej teorii umysłu

Rocznik Kognitywistyczny, 2008, Tom 2, s. 85-92
Data publikacji online: 2008

Segmentacja i selekcja cech jako jeden z podstawowych problemów w rozpoznawaniu obrazów medycznych

Rocznik Kognitywistyczny, 2008, Tom 2, s. 93-104
Data publikacji online: 13 lipca 2008

Modularna teoria umysłu

Rocznik Kognitywistyczny, 2008, Tom 2, s. 105-112
Data publikacji online: 2008

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.
Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line