Rocznik Kognitywistyczny,2009, Tom 3

Redaktor naczelna: Aleksander Smywiński-Pohl
Rok wydania: 2009
Redaktorzy tomu: Aleksander Pohl, Martyna Goc, Tomasz Konik, Marta Siedlecka

Artykuły

Ilość
Sortuj według

O możliwości istnienia języka uniwersalnego w kontekście poglądów Kazimierza Ajdukiewicza i Anny Wierzbickiej

Rocznik Kognitywistyczny, 2009, Tom 3, s. 9-16
Data publikacji online: 2009

Czy mówimy o tym samym? Analiza porównawcza pojęcia „umysł” w wybranych językach europejskich

Rocznik Kognitywistyczny, 2009, Tom 3, s. 17-26
Data publikacji online: 2009

Teoretyczne i metodologiczne aspekty badania obrazu językowego w poezji

Rocznik Kognitywistyczny, 2009, Tom 3, s. 27-34
Data publikacji online: 2009

Czy syntaksa dwóch języków może mieć wspólną reprezentację umysłową? Międzyjęzykowy priming syntaktyczny

Rocznik Kognitywistyczny, 2009, Tom 3, s. 35-42
Data publikacji online: 2009

Przyczynowa teoria nazw Michaela Devitta

Rocznik Kognitywistyczny, 2009, Tom 3, s. 43-50
Data publikacji online: 2009

Synestezja a ewolucja języka. Teoria Ramachandrana w sporze o naturalną/ konwencjonalną motywację znaczenia i pochodzenie języka

Rocznik Kognitywistyczny, 2009, Tom 3, s. 51-58
Data publikacji online: 6 lipca 2009

Modelowanie języka polskiego z wykorzystaniem gramatyki struktur frazowych

Rocznik Kognitywistyczny, 2009, Tom 3, s. 59-68
Data publikacji online: 2009

Modelowanie roślin przy użyciu języków formalnych

Rocznik Kognitywistyczny, 2009, Tom 3, s. 69-76
Data publikacji online: 6 lipca 2009

Po co emocjom język?

Rocznik Kognitywistyczny, 2009, Tom 3, s. 77-84
Data publikacji online: 2009

Kognitywne uwarunkowania procesu komunikacji werbalnej. Analiza ramek kognitywnych na przykładzie wybranych debat politycznych

Rocznik Kognitywistyczny, 2009, Tom 3, s. 85-92
Data publikacji online: 2009

Czy kiedyś każdy myślący człowiek będzie mógł tworzyć aplikacje komputerowe?

Rocznik Kognitywistyczny, 2009, Tom 3, s. 93-100
Data publikacji online: 2009

Czego chcieliśmy się dowiedzieć o funkcjonowaniu dwujęzycznego umysłu, ale o co dotychczas nie potrafiliśmy zapytać

Rocznik Kognitywistyczny, 2009, Tom 3, s. 101-108
Data publikacji online: 6 lipca 2009

Czy istnieje odrębność przetwarzania „muzycznych” aspektów mowy?

Rocznik Kognitywistyczny, 2009, Tom 3, s. 109-116
Data publikacji online: 6 lipca 2009

Automatyczna analiza składniowa haseł w słowniku dwujęzycznym

Rocznik Kognitywistyczny, 2009, Tom 3, s. 117-124
Data publikacji online: 2009

Komunikacja międzygatunkowa w badaniach z zakresu porównawczej psychologii kognitywnej

Rocznik Kognitywistyczny, 2009, Tom 3, s. 125-132
Data publikacji online: 6 lipca 2009

Język intuicji. Rola języka w procesach pamięciowych i intuicyjnych

Rocznik Kognitywistyczny, 2009, Tom 3, s. 133-138
Data publikacji online: 2009

Spektakl mowy

Rocznik Kognitywistyczny, 2009, Tom 3, s. 139-144
Data publikacji online: 2009

Język naturalny jako pomost między danymi cyfrowymi maszyny a rozumieniem człowieka

Rocznik Kognitywistyczny, 2009, Tom 3, s. 145-149
Data publikacji online: 2009

Jak odróżnić presupozycję od implikatury?

Rocznik Kognitywistyczny, 2009, Tom 3, s. 151-159
Data publikacji online: 2009

Czy język naturalny ma strukturę logiczną?

Rocznik Kognitywistyczny, 2009, Tom 3, s. 161-169
Data publikacji online: 2015

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.
Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line