Czy kiedyś każdy myślący człowiek będzie mógł tworzyć aplikacje komputerowe?

Krzysztof Kluza

Abstrakt

Nie byłoby współczesnej informatyki, gdyby nie prace nad rozwojem języków formalnych. Nikt dziś nie wyobraża sobie pisania programu użytkowego w kodzie maszynowym czy nawet w asemblerze. Znaczne zmiany zaszły zarówno w sferze samej składni języków, ich abstrakcji, jak i w sposobie posługiwania się nimi.
W artykule pokrótce został zaprezentowany temat przeobrażania się języków programowania oraz ewolucji paradygmatów. Omówiono także kwestie reprezentacji opisu składni języków formalnych – zarówno gramatyk, jak i alternatywnych konstruktów. Głównym celem artykułu jest ukazanie współczesnych kierunków rozwoju języków, w szczególności wizualnego podejścia do tworzenia oprogramowania, oraz próba udzielenia odpowiedzi na pytania: dokąd zmierza ewolucja języków w informatyce? czy informatyka odnalazła już swój język1? czy kiedyś każdy myślący człowiek będzie potrafił stworzyć aplikację komputerową, nie będąc programistą?

References

Alanen M., Porres I. (2003). A relation between context-free grammars and meta object facility meta-models. Technical Report 606, TUCS Turku Center for Computer Science.

Heller C. (2006). Cybernetics Oriented Programming (CYBOP) an Investigation on the Applicability of Inter-disciplinary Concepts to Soft ware System. Tux Tax.

Knuth D.E. (1984). Literate Programming. „Th e Computer Journal” 27, 2, s. 97–111.

MDA (2003). MDA Guide Version 1.0.1 [dostęp: 2009–03–12] Dostępny w Internecie: .

Mellor S., Balcer M. (2002). Executable UML: A foundation for model-driven architecture, chapter 1.1. Raising the Level of Abstraction, Addison Wesley.

MOF (2006). Meta Object Facility (MOF) Core Specifi cation Version 2.0 [dostęp: 2009–03–12], Dostępny w Internecie: .

Robin J. (2006). Lecture 8: Meta-modeling with MOF2 and UML2 Profi les [dostęp: 2009–03–12], Dostępny w Internecie: .

Rosek J. (2007). Wykład z Teorii Języków i Automatów. Instytut Informatyki UJ.

Stochmiałek M. (2004). Wprowadzenie do programowania aspektowego [dostęp: 19–05–2004], Dostępne w Internecie: .

XML (2008). Extensible Markup Language (XML) 1.0 (Fift h Edition) Specification [dostęp: 2009–03–12], Dostępne w Internecie: .

XMLSchema (2006). XML Schema 1.1 [dostęp: 2009–03–12], Dostępne w Internecie: .

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.
Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line